Exchange Server üzerinde hide (gizli) mailboxları Active Directory üzerinden basit bir query ile bulabiliriz.

Query: (objectClass=*)(msExchHideFromAddressLists=*)
Find kısmından Custom Search' i seçiyoruz. Advanced kısmına Querymizi yapıştırıp, search işlemine başlayabiliriz.Bu işlemi Exchange PowerShell üzerinden de gerçekleştirebiliriz.

PS Komutumuz:
Get-Mailbox | Where {$_.HiddenFromAddressListsEnabled -eq $True} | Select Name, HiddenFromAddressListsEnabledFaydalı olması dileğiyle.