Exchange 2010/2013: Forward Edilen Mailboxları bulmak için 2 adet yöntemimiz var.

Technet.Wiki' nin mailini Ufuk.Tatlidil' e yönlendirdik.


İlk yöntem Active Directory Query ile:

(objectClass=*)(altrecipient=*)İkinci yöntemimiz ise Exchange PowerShell ile:

Get-Mailbox | Where {$_.ForwardingAddress -ne $null} | Select Name, ForwardingAddress, DeliverToMailboxAndForward


Faydalı olması dileğiyle.