Microsoft Exchange 2013 Server üzerinde gelen özelliklerden birtanesi’ de Anti Malware özelliğidir. Ancak, Malware Filtering özelliğinin kapatılması önerilen bir durum değildir. MailBox rolü üzerinde aynı işi yapan farklı bir ürün kullanmanız durumunda bu özelliğin aktif olup, olmaması tekrar değerlendirilebilir. Anti Malware sistemini kapatma işlemi sonrasında Microsoft Exchange Transport servisini Restart etmek gerekiyor. Bundan dolayı anlık olarak mail akışınız kesilecektir.

Exchange Server 2013’ ü kurduktan sonra default olarak Protection > Malware Filter kısmında ilk ayarları ile karşımıza çıkar.Get-TransportAgent "Malware Agent" komutu ile Malware aktif mi kontrol edelim.

Aktif ise True olarak görünecektir.


İşlemi yapmak istediğiniz sunucu üzerinde aşağıdaki komutu PowerShell üzerinde çalıştıralım.

& $env:ExchangeInstallPath\Scripts\Disable-Antimalwarescanning.ps1


İşlem sonrası MS Exchange Transport servisini restart ediyoruz.Tekrar Enable etmek için “Disable-Antimalwarescanning.ps1.” yerine “Enable-Antimalwarescanning.ps1″ ı kullanabilirsiniz.

Tekrar Get-TransportAgent “Malware Agent” komutunu çalıştırıp, False olmuşmu kontrol edelim.
İşlemler sonucunda Malware Protection’ u disable ettik. Ancak biz bu işlemi geçici süre için yapmak istiyoruz. Peki bu durumda ne yapmalıyız?

İlk önce Disable ettiğimiz sistemimizi Enable’ ye çekiyoruz.

& $env:ExchangeInstallPath\Scripts\Enable-Antimalwarescanning.ps1
Yukarıda ki komut sonrası tekrar Get-TransportAgent “Malware Agent” komutunu çalıştırıp, Malware Agent’ in durumunun True olup, olmadığını kontrol edebiliriz.

(MS Exchange Transport Servisi Restart edilmeli).

Restart-Service MSExchangeTransport


Servisi Bypass etmek istiyorsanız ise aşağıdaki komutu çalıştırıyoruz.

Set-MalwareFilteringServer EX13DAG2 -BypassFiltering $true

Set-MalwareFilteringServer <Server_Name> -BypassFiltering $True
(MS Exchange Transport Servisi Restart edilmeli).

Servisi geri almak için ise aşağıdaki komutu kullanabilirsiniz.

Set-MalwareFilteringServer -BypassFiltering $false
(MS Exchange Transport Servisi Restart edilmeli).

Get-MalwareFilteringServer | Format-List BypassFiltering komutu ile statusleri kontrol edebiliriz.

 http://technet.microsoft.com/en-us/library/jj150526%28v=exchg.150%29.aspx

Faydalı olması dileğiyle.