Virtual Directory Bilgilerine Ulaşmak için aşağıda ki PS komutlarını kullanabilirsiniz.

Get-MapiVirtualDirectory -Server SERVERNAME
Get-MapiVirtualDirectory -Server EX13DAG1
Get-MapiVirtualDirectory -Server EX13DAG2
Get-MapiVirtualDirectory mapi*
Get-MapiVirtualDirectory -Identity "ContosoMail\mapi (Default Web Site)"
Get-MapiVirtualDirectory "mapi (Default Web Site)"