Exchange Organizasyonumuz üzerinde bulunan mailboxlar ne zaman logon-logoff oldu raporu almak istersek, aşağıda ki komutları kullanabilirsiniz.
Komutları Exchange PowerShell üzerinden çalıştırmanız gerekir.

Komutlarımız:
Get-MailboxStatistics -Database DATABASE NAME | Sort -Property TotalItemsize | Format-Table DisplayName, LastLoggedOnUserAccount, ItemCount, @{expression={$_.totalitemsize.value.ToMB()};label=”Size(MB)”}, LastLogonTime, LastLogoffTime 

Get-MailboxStatistics -Database EX13DAG1-DB | Sort -Property TotalItemsize | Format-Table DisplayName, LastLoggedOnUserAccount, ItemCount, @{expression={$_.totalitemsize.value.ToMB()};label=”Size(MB)”}, LastLogonTime, LastLogoffTime Excel rapor için:

Get-MailboxStatistics -Database EX13DAG1-DB | Select DisplayName, LastLoggedOnUserAccount, ItemCount, TotalItemSize, LastLogonTime, LastLogoffTime | Export-CSV logoff-logon.csv