Merhaba;
Exchange loglarını Powershell ile 2 komut sayesinde görüntüleyebilir, isterset .txt / .csv olarak rapor haline getirebiliriz.

Komutlarımız:
  • Get-EventLog Application | Format-List
  • Get-EventLog Application | Where { $_.Source -Ilike “*Exchange*” }

Get-EventLog Application | Format-ListGet-EventLog Application | Where { $_.Source -Ilike “*Exchange*” }


Aynı komutların sonuna > c:\rapor.txt parametresi eklerseniz .txt' ye logları atıp, inceleyebilirsiniz.

Örnek:
Get-EventLog Application | Where { $_.Source -Ilike "*Exchange*" } > c:\report.txt


Faydalı olması dileğiyle..