Merhaba;

Exchange Server üzerinde bulunan userların hangi tarihte oluşturulduğunu öğrenmek isteyebiliriz. Bu bilgi için aşağıda ki PS komutunu çalıştırmanız yeterli olacaktır.

Komut:

get-mailbox -id USERNAME | select whenCreated

get-mailbox -id ufuk.tatlidil | select whenCreated


Yukarıda belirttiğim işlemleri Exchange PowerShell üzerinden yapıyorsunuz. Ancak bunu Active Directory PowerShell üzerinden de yapabiliriz.

Komut:

Get-ADUser -Identity ufuk.tatlidil -Properties WhenCreatedFaydalı olması dileğiyle.