Merhaba, bu yazımda sizler ile Exchange 2013 Server üzerinden PowerShell komutları ile Mailbox Export ve Import işlemlerini paylaşacağım. Neden mailbox’ları export – import etmeye ihtiyaç duyarız? Basit bir örnek vermek gerekirse, acil durumlarda backup, restore vb. işlemler için bu işlemden yararlanabiliriz.

Kullanıcı mailbox’ını başka bir sunucuya migrate etmek için’ de bu yöntem kullanılabilir.

  •  Mevcut posta kutularında oluşan sorunlarda kullanabiliriz.
  • Mailbox Database’ de oluşan hatalar’ da bu işlemden yararlanabiliriz.

Bir Share klasör oluşturdum ve paylaşıma açtım. Daha sonra Security sekmesinden  Exchange Trusted Subsystem read/write permission yetkisi verdim.Daha sonra Mailbox Export ve Import işlemini yapabilmesi için Administrator User’ ını Assign ediyoruz.

Komutumuz:

New-ManagementRoleAssignment -Role "Mailbox Import Export" -User Administrator


Outlook’ da bulunan maillerimin görüntüsü. Bu mailleri Export edelim ve Export sonrası silelim bütün mailleri
Komutumuz:

New-MailboxExportRequest -Mailbox Ufuk.Tatlidil -FilePath \\dc\Ufuk\ufuk2014.pst
Get-MailboxExportRequest | fl komutu ile Status durumunu PS üzerinden gözlemleyebiliriz.Grafiksel olarak bakmak istersek,

Get-MailboxExportRequest | Out-GridView –PassThru


Export işlemi başarılı bir şekilde tamamlandı.Şimdi Outlook’ um da olan mailleri siliyorum.Inbox altında bulunan bütün mailleri sildim. Bakalım Import işlemi sonrası maillerimiz geri gelecek mi?

Import işlemine başlayalım.

Komutumuz:

New-MailboxImportRequest -Mailbox ufuk.tatlidil -FilePath \\dc\Ufuk\ufuk2014.pst
Get-MailboxImportRequest | Out-GridView –PassThru ile kontrol ettiğimizde işlemin sürdüğünü görüyoruz.


Import işlemimiz tamamlandı.


Outlook’ a maillerimiz gelmiş mi bakalım. Bütün öğelerimiz sorunsuz geldi.Export Requestleri silmek için:

Get-MailboxExportRequest | Out-GridView –PassThru | Remove-MailboxExportRequest

Import Requestleri silmek için:

Get-MailboxImportRequest | Out-GridView –PassThru | Remove-MailboxImportRequestFaydalı olması dileğiyle.

http://technet.microsoft.com/en-us/library/ff607310%28v=exchg.150%29.aspx