Organizasyonumuz 'da bulunan User Mailbox, Active Directory User ve Grouplar' ın ne zaman oluşturulduğunu kontrol etmek veya raporlamak isteyebiliriz. Hatta güvenlik ve logların incelenmesi açısından oldukça gerekli bir işlemdir. Peki bu işlemleri nasıl yapacağız? Aşağıda sizler ile paylaştığım PowerShell komutları sayesinde usermailbox' dan Group' a kadar hangi tarihlerde oluşturulduğunu görebilirsiniz.

Active Directory User ne zaman oluşturuldu?
Komutumuz:
Get-ADUser -Filter * -Properties whenCreated | Where-Object {$_.whenCreated -ge $When}Belirli bir tarih öncesine kadar istersek bu raporu ne yapabiliriz? Mesela son 60 gün içerisinde Active Directory üzerinde oluşturulan userlar gibi..

Komutumuz:
$When = ((Get-Date).AddDays(-60)).Date
Get-ADUser -Filter {whenChanged -ge $When} -Properties whenChangedBir örnekte gruplar için yapalım. Son 40 gün içerisinde oluşan grupları görüntülemek için..

Komutumuz:
$When = ((Get-Date).AddDays(-40)).Date
Get-ADGroup -Filter {whenChanged -ge $When} -Properties whenChangedExchange Server User Mailbox olarak son 30 günde oluşturulan mailboxlar için..

Komutumuz:
Get-Mailbox | where {$_.WhenCreated -gt (get-date).adddays(-30)} | ft Name,Alias,whenCreated -AutosizeSon 30 günde oluşturulan Distribution Group için..

Komutumuz:
Get-DistributionGroup | where {$_.WhenCreated -gt (get-date).adddays(-30)} | ft Name,Alias,whenCreated -AutosizeSon 60 günde oluşturulan Dynamic Distribution Group için..

Komutumuz:
Get-DynamicDistributionGroup | where {$_.WhenCreated -gt (get-date).adddays(-60)} | ft Name,Alias,whenCreated -AutosizeSon olarak Organizasyonumuz bazında son 60 gün içerisinde oluşturulan bütün gruplar için..

Komutumuz:
$When = ((Get-Date).AddDays(-60)).Date
Get-Group | where {$_.WhenCreated -gt (get-date).adddays(-60)} | ft Name,Alias,whenCreated -AutosizeFaydalı olması dileğiyle.