Merhaba; Exchange üzerinde bildiğiniz üzere maillerimizi mobile tarafta ActiveSync ile IOS ve Android tabanlı telefonlarda kullanabiliyoruz. Şirket politikanıza göre bu özelliği bütün userlar’ da değil de belirli userlar üzerinde ActiveSync özelliğinin kullanmasını isteyebilirsiniz. Exchange 2013 ECP üzerinde bu ayarlamayı kolayca yapabilirsiniz.Veya User’ ın Properties’ inden yapabilirsiniz.Peki, yapınızda binlerce User Mailbox varsa ne yapacağız? Bütün userları elle düzenleyemeyiz :)

Exchange Organizasyonunuz bazında ki bütün userlar’ ın ActiceSync özelliğini disable etmeniz için;

Get-Mailbox | Set-CasMailbox -ActiveSyncEnabled $False


Exchange Organizasyon bazında ki herkese aktif etmek için;

Get-Mailbox -OrganizationalUnit HR | Set-CASMailbox -ActiveSyncEnabled $true


Sadece Departman bazında Disable etmek için;

Get-User -RecipientTypeDetailsUserMailbox | where {$_.Department -eq "IT"} | Set-CASMailbox -ActiveSyncEnabled $False

User bazında Disable etmek için;

Set-CASMailbox -Identity ufuk.tatlidil@msexchangetr.org -ActiveSyncEnabled $False

User bazında Enable etmek için;

Set-CASMailbox -Identity ufuk.tatlidil@msexchangetr.org -ActiveSyncEnabled $TrueUfuk.Tatlidil user’ ında aktif oldu. Ancak diğer userlarda aktif olmadı.


OU yani Active Directory Organization Unit üzerinden izin verelim.

Benim yapımda 2 OU var. IT ve Familiy diye. Biz Familiy OU’ suna izin verelim. Ancak, IT halen disable kalsın.

Komutumuz:

Get-Mailbox -OrganizationalUnit Familiy | Set-CASMailbox -ActiveSyncEnabled $true


Komut sonrası son durum;

Ancak IT OU’ sunda durum aynı. Yani disable!


Faydalı olması dileğiyle..