Merhaba; Exchange yapımızda raporlama işlemleri IT Pro’ lar için ciddi gereksinimdir. Organizasyonda ki user’ ların mail adreslerini listeleyip, aktif olan, olmayan smtp mail adreslerini görmemiz ve rapor olarak bulundurmamız bizlerden talep edilebilir. Bu tarz bir istek ile karşılaşıldığında, aşağıda belirttiğim şekilde ki adımları izlemeniz gereksiniminizi karşılayacaktır.

İlk olarak bu rapor Active directory üzerinden nasıl alabiliriz bir göz atalım. Active Directory üzerinden klasik Arama-Find işlemleri kısmına geliyoruz. Advanced > Enter LDAP Query: altına : proxyAddresses=smtp:* yazıp, find now butonuna tıklıyoruz.



Sonuç aşağıda ki gibi olacaktır.



E-Mail adresi olan bütün user, group vb. objeler listeleniyor.

Şimdi Exchange PowerShell üzerinden rapor adımlarımızı yapalım.

“Get-Mailbox | Select Name, EmailAddresses” komutu ile smtp mail adreslerini listeleyebiliriz.

Ancak, bu komut bize sadece anlık olarak adresleri görebilmemiz için yeterli olur.



“Get-Mailbox | Select Name -ExpandProperty EmailAddresses” komutu ile aşağıda ki gibi Powershell üzerinden görsel olarak anlık listeleme yapabiliriz.



İşlemin raporlama (.csv) işlemi için sizinle 2 ayrı PowerShell komutu paylaşacağım.

İlk komutumuz:

Get-Recipient | Select Name -ExpandProperty EmailAddresses | Select Name, SmtpAddress | Export-csv C:\ButunE-MailAdreslerimiz.csv



Komut sayesinde .csv formatına aşağıda ki şekilde export işlemi yaptık.




İkinci komutumuz:

Get-Recipient -ResultSize Unlimited | ? {$_.RecipientType -eq "MailContact" -or $_.RecipientType -eq "UserMailbox" -and $_.PrimarySmtpAddress -like "*@msexchangetr.org"} |Select DisplayName,PrimarySmtpAddress,Alias |Export-Csv C:\msexchangetr-mail.csv –NTI


Komut sayesinde .csv formatına farklı şekilde export işlemi yaptık.



Bu iki komut arasında ki fark, ilk komut aktif olan, pasif olan bütün smtp mail adreslerini listeler. İkinci komut sadece smtp aktif adreslerini listeleyerek bize rapor almamızı sağlar.

Faydalı olması dileğiyle.