Deze gedragscode heeft betrekking op ons gedrag als leden van de TechNet Wiki Gemeenschap, in een forum, mailing lijst, wiki, Web site, IRC kanaal, install-fest, openbare bijeenkomst of privé-correspondentie.   TechNet Wiki bestuur organen zijn uiteindelijk verantwoordelijk voor de TechNet Wiki Gemeenschap en zal bemiddelen in geschillen over het gedrag van een lid van de Gemeenschap.   Deze gedragscode is gebaseerd op de Ubuntu Code of Conduct.
  • Blijf attent.  Ons werk zal gebruikt worden door andere mensen, en wij op onze beurt zijn weer afhankelijk van het werk van anderen.  Elk besluit dat wij nemen zal invloed  hebben op ons allemaal, dus zullen wij ieders belang in aanmerking nemen bij het maken van beslissingen.

  • Makers van inhoud respecteren.  Kopieer geen inhoud van een andere auteur (zoals een blogpost) tenzij u toestemming hebt.  Als u gemachtigd bent, maak dit dan kenbaar aan de bovenkant van het artikel en neem een koppeling op naar de oorspronkelijke bron en de auteur.

  • Wees respectvol.  De leden van de TechNet Wiki Gemeenschap behandelen elkaar met respect.  We hoeven het niet altijd eens te zijn, of deel te nemen op de dezelfde manier of instelling, maar onenigheid is geen excuus voor respectloos gedrag en slechte manieren.  We kunnen af en toe allemaal frustratie ervaren, maar we kunnen niet toestaan dat deze frustratie omgezet wordt in een persoonlijke aanval.  Het is belangrijk te onthouden dat een Gemeenschap waar mensen zich ongemakkelijk of bedreigd voelen geen productieve is.  Respectloos en onbeleefde leden zullen worden uitgesloten.

  • Wees  betrouwbaar. Als er geen vertrouwen is, kan er geen Gemeenschap zijn.

  • Wees samenwerkingsgezind.  Samenwerking is de reden dat de TechNet Wiki bestaat.  Ons werk moet op transparante wijze gebeuren en wij moeten daarbij zo veel mogelijk  belanghebbenden zo vroeg mogelijk betrekken. Als wij besluiten een andere benadering te kiezen dan anderen, dan zullen wij hen dat bij tijds laten weten, documenteren ons werk, en houden anderen regelmatig op de hoogte van onze voortgang. Bijvoorbeeld, als u een wijziging aanbrengt in andermans artikel, laat dan uitleg achter in het "comments" veld.  Gedrag dat samenwerking remt zal worden ontmoedigd en/of bestraft.

  • Wanneer we het oneens zijn, raadplegen wij anderen.  Meningsverschillen, zowel sociale als technische, gebeuren altijd en de TechNet Wiki Gemeenschap vormt daarop geen uitzondering.  Het is belangrijk dat wij verschillende opvattingen en meningsverschillen constructief oplossen met de hulp van de Gemeenschap en de gemeenschaps processen.  We hebben de Advisory Board, de Gemeenschapsraad, en een aantal andere bestuurs organen die helpen om te beslissen wat de juiste koers is voor de Gemeenschap.

  • Wanneer we niet zeker zijn, vragen wij om hulp.  Niemand weet alles, en niemand wordt verwacht perfect te zijn in de TechNet Wiki Gemeenschap.  Vragen voorkomt veel problemen op een later tijdstip, dus vragen wordt aangemoedigd.  Degenen aan wie vragen gesteld worden, worden geacht te reageren en behulpzaam te zijn. Echter, als u een vraag stelt, neem dan in acht dat dit in het juiste forum gedaan wordt.  u kunt fouten melden, verzoeken voor functionaliteit indienen, en wiki beleid bespreken op het TN Wiki-forum ophttp://social. technet. microsoft. com/Forums/en-US/tnwiki/threads.

  • Weloverwogen aftreden.  Leden van elke Gemeenschap komen en gaan.  Wanneer u de Wiki verlaat,  geheel of gedeeltelijk, vragen wij u dit te doen op een manier die verstoring van de Gemeenschap minimaliseert.  Dit betekent dat u aan leden communiceert dat u de gemeenschap verlaat en de juiste stappen onderneemt zodat anderen eventueel gedeeld werk kunnen oppakken.

We houden onze leden aan een hoge norm, gedetailleerd beschreven in de Leadership Code of Conduct, en streven er naar het beheer van de Gemeenschap te regelen om ervoor te zorgen dat kwesties aangekaart kunnen worden met leiders die betrokken zijn, geïnteresseerd en bevoegd zij om te helpen bij het oplossen van deze kwesties.

 

Zie ook

 

Andere talen

Dit artikel is ook beschikbaar de volgende talen: