Office 365 PowerShell İle Bağlantı Şekilleri ve Yönetim İşlemleri Bölüm 2 yazımızda, Office 365 PowerShell üzerinde kullanıcı ve domain işlemleri için PowerShell komutlarını paylaşmıştım. Serimizin bu kısmında Exchange Online yönetimi adımlarını incelemeye başlıyoruz. Yine Windows PowerShell kullanarak Exchange Online platformunu yöneteceğiz.

Tekrar aşağıda ki adımları uyguluyoruz.

Windows PowerShell’ i Run As Administrator olarak çalıştırdıktan sonra, Get-ExecutionPolicy komutu ile PowerShell CMDletsleri çalıştırıp, çalıştıramadığımızı kontrol edelim.


Güvenlik ilkesi olarak, Unrestricted olduğunu görüyoruz.

Güvenlik ilkelerini ilkyazımızda paylaşmıştım. Tekrar hatırlayalım.

Windows PowerShell’in komutları çalıştırmak için dört adet güvenlik ilkesi vardır.

  • Unrestricted: Hiçbir yetkisel kısıtlama olmadan; Tüm Windows PowerShell komutlarını çalıştırılabilir.
  • AllSigned: Güvenilen bir yayımcı tarafından imzalanan Sadece komut çalıştırılabilir.
  • Restricted: Kısıtlı komut çalıştırılabilir. Windows PowerShell yalnızca etkileşimli modda kullanılabilir.
  • RemoteSigned: Çalıştırılmadan önce İndirilen komut güvenilen bir yayımcı tarafından imzalanmış olmalıdır.

Eğer Get-ExecutionPolicy komutunu çalıştırdığınızda Restricted karşılığını alırsanız ki bu kısıtlı olduğu anlamına gelir, aşağıda ki komutlar ile kendinize yetki verebilirsiniz.

  • Set-ExecutionPolicy Unrestricted
  • Set-ExecutionPolicy AllSigned
  • Set-ExecutionPolicy RemoteSigned

$LiveCred = Get-Credential,
$Session = New-PSSession -ConfigurationName Microsoft.Exchange -ConnectionUri https://ps.outlook.com/powershell/ -Credential $LiveCred -Authentication Basic –AllowRedirection

Import-PSSession $Session

Connect-MsolService –Credential $cred komutları ile Office 365 hesabımıza bağlanıyoruz. Bağlantı detayları için ilk makalemize göz atabilirsiniz.

Not: Restricted yetkilerini vermezseniz, Import-PSSession $Session
komutu sonrası hata alırsınız.


Exchange Online ile PowerShell üzerinden neler yapabiliriz? Exchange Online adımını birkaç örnek ile tamamlayalım. Aslında On Prem ortamımızda bulunan Exchange Server’ ı yönetir gibi, Office 365 üzerinde ki Exchange Online’ da aynı orantıda PowerShell ile yönetebiliriz.

Daha fazla Exchange Online PowerShell CMDlets bilgisi için aşağıda ki linki incelemenizi öneririm.

https://technet.microsoft.com/en-us/library/jj200677%28v=exchg.150%29.aspx

En temel komutumuz Get-MailBox


SMTP adresini öğrenmemiz için, Get-Mailbox “ufuk.tatlidil” |fl *primarysmtpaddress*


Kullanıcı izinlerini görmek için, Get-RecipientPermission ufuk.tatlidil


Ufuk.Tatlidil kullanıcısına İlkim.Ada kullanıcı mailbox’ı için Full Access verelim.

Add-MailboxPermission -Identity “ufuk.tatlidil@msexchangetr.org” -AccessRights FullAccess -user “ilkim.ada@msexchangetr.org”


Get-RecipientPermission ile kontrol edebilirsiniz.

Office 365 Exchange Online User Mailbox’ ı adres defterinden gizlemek için, Set-Mailbox “ilkim.ada” –HiddenFromAddressListsEnabled $true

Adres defterinden gizlenen Office 365 Exchange Online User Mailbox’ ı adres defterinden göstermek için, Set-Mailbox “ilkim.ada” –HiddenFromAddressListsEnabled $false


Get-Mailbox ilkim.ada | fl ile Office 365 Exchange Online usermailbox’ ın içeriğini detaylarını görebiliriz.


Shared mailbox oluşturmak için, New-Mailbox -Name “Cloud Team” –Alias “cloudteam” –SharedShared mailbox oluşturduk. Kullanılabilir limit olarak 50 gb. Kota default olarak geldi. Ancak bu durumda Shared Mailbox’ a lisans atamak gerekir. Ancak, biz kotasını 5 gb. Olarak limitlersek, lisans atamamıza gerek kalmaz.

Set-Mailbox “cloudteam@msexchangetr.org” -ProhibitSendReceiveQuota 5GB -ProhibitSendQuota 4.75GB -IssueWarningQuota 4.5GBExchange Online User Mailboxları Export etmek için, Get-Mailbox |select emailaddresses, name, userprincipalname, identity|export-csv -path C:\ExchangeOnlineUserMBX.csv 

IMAP tabanlı mail hizmetlerinden Office 365 Exchange Online migration yapacaksak, IMAP hizmetinin geçiş için uygun olup olmadığını da Poweshell üzerinden test edebiliriz.

Test-MigrationServerAvailability –Imap –RemoteServer “imap-mail.outlook.com” –Port 993


Office 365 Exchange Online PowerShell üzerinde ki işlemlerimiz bittikten sonra Remove-PSSession $Session komutu ile Powershell ile Office 365 hesabımızın bağlantısını sonlandırabiliriz. PowerShell üzerinden direk çarpıyla çıkarsak, 30 dk. İçerisinde session otomatik sonlanacaktır.

Makale serimizin sonuna geldik. Faydalı olması dileğiyle.