Znajdź skrzynki pocztowe wszystkich witryn Office 365

Znajdź skrzynki pocztowe wszystkich witryn Office 365

Skrzynka pocztowa witryny

Skrzynka pocztowa witryny może służyć do przechowywania i porządkowania wiadomości mailowych zespołu z poziomu  witryny SharePointa. Skrzynka może również być używana w programie Outlook 2013 jako sposób, aby szybko zapisać załączniki i pobierać dokumenty ze strony zespołu.

https://support.Office.com/Client/Add-a-site-Mailbox-cccaa235-c611-48e3-9653-0b9e161840e7

Można dodać jedną skrzynkę witryny na każdej witrynie.Jak to opisano w Tworzenie skrzynek pocztowych witryny SharePoint Online i SharePoint Online: Dodatkowe adresy e-mail do skrzynki pocztowej witryny, używając polecenia Powershell Get-Mailbox, nie otrzymuje się listy skrzynek pocztowych witryny.

Działa to dla pojedynczej skrzynki pocztowej:

Get-Mailbox smo-BlogSite | fl

lub

Get-Mailbox smo-blogsite

lub po określeniu parametru IncludeInactiveMailbox


Get
-Mailbox -IncludeInactiveMailbox


Mimo, że skrzynki pocztowe nie są tak naprawdę nieaktywne

Ale parametr nieaktywne zwraca również skrzynki pocztowe, które nie są  skrzynkami pocztowymi witryn. Istnieją 2 sposoby, aby rozwiązać ten problem.


Metoda Get-MailboxZa pomocą Get-Mailbox, określając parametr RecipientTypeDetails

Get-Mailbox -RecipientTypeDetails Teammailbox
lub 


Get-Mailbox -IncludeInactiveMailbox | where {$_.RecipientTypeDetails -eq "TeamMailbox"}
(Należy określić parametr InactiveMailbox tutaj, bo samo Get-Mailbox nie zwróci nam skrzynek witryn, więc do pipeline nie zostaną one przekazane)
Metoda Get-MsolUserGet-MsolUser spowoduje pobranie wszystkich użytkowników, w tym także skrzynek pocztowych witryn. 
Aby filtrować tylko skrzynki pocztowe witryn należy używać CloudExchangeRecipientDisplayType


Get-MsolUser | where {$_.CloudExchangeRecipientDisplayType -eq 16}


Tworzenie raportów na stronie skrzynki pocztoweWyniki mogą być eksportowane do pliku .csv lub .txt, za pomocą:

Get-MsolUser | where {$_.CloudExchangeRecipientDisplayType -eq 16} | export-csv c:\users\ivo\documents\siteag1.csv
lub

Get-Mailbox -RecipientTypeDetails Teammailbox | export-csv c:\users\ivo\Documents\siteag2.csv


Te dwie metody zwracają zupełnie inne właściwości (nazwy kolumn)! Wynika to z faktu, ��e najpierw pobieramy właściwości użytkownika, a drugim poleceniem pobieramy właściwości skrzynki pocztowej.


Inne języki


Ta witryna jest dostępna w innych językach:
Wiki: Retrieve all site mailboxes in your Office 365 tenant (en-US)
Wiki: SharePoint Online: Berichte uber alle Websitepostfacher mit Powershell und CSOM (de-DE)


Powiązane artykuły


Wiki: Tworzenie skrzynek pocztowych witryny SharePoint Online
Wiki: SharePoint Online: Dodatkowe adresy e-mail do skrzynki pocztowej witryny

Get-Mailbox smo-BlogSite | fl

lub

Get-Mailbox smo-blogsite

Czy można określić parametr IncludeInactiveMailbox


Get
-Mailbox -IncludeInactiveMailbox


Mimo, że skrzynki pocztowe nie są dokładnie nieaktywne

Ale parametr nieaktywne zwraca również skrzynki pocztowe, które nie są witryny skrzynek pocztowych. Istnieją 2 sposoby, aby rozwiązać ten problem.


Metoda Get-MailboxZa pomocą Get-Mailbox , ale należy określić parametr RecipientTypeDetails

Get-Mailbox -RecipientTypeDetails Teammailbox
lub 


Get-Mailbox -IncludeInactiveMailbox | where {$_.RecipientTypeDetails -eq "TeamMailbox"}
(Należy określić parametr InactiveMailbox tutaj, bo jak zobaczyłem Get-Mailbox sam nie pobierać skrzynki witryny i będzie nie prawidłowe wyniki umieścić za pomocą rurociągów)
Metoda Get-MsolUserGet-MsolUser spowoduje pobranie wszystkich użytkowników, w tym miejscu skrzynek pocztowych. 
Aby filtrować tylko witryny skrzynek pocztowych należy używać CloudExchangeRecipientDisplayType


Get-MsolUser | where {$_.CloudExchangeRecipientDisplayType -eq 16}


Tworzenie raportów na stronie skrzynki pocztoweWyniki mogą być eksportowane do pliku .csv lub .txt, za pomocą:

Get-MsolUser | where {$_.CloudExchangeRecipientDisplayType -eq 16} | export-csv c:\users\ivo\documents\siteag1.csv
lub

Get-Mailbox -RecipientTypeDetails Teammailbox | export-csv c:\users\ivo\Documents\siteag2.csv


To zupełnie inne właściwości (kolumna nazwy), otrzymasz! Wynika to z faktu, że najpierw pobrać właściwości użytkownika, a w drugim polecenia cmdlet można pobrać właściwości skrzynki pocztowej.
Get-Mailbox smo-BlogSite | fl

lub

Get-Mailbox smo-blogsite

Czy można określić parametr IncludeInactiveMailbox


Get
-Mailbox -IncludeInactiveMailbox


Mimo, że skrzynki pocztowe nie są dokładnie nieaktywne

Ale parametr nieaktywne zwraca również skrzynki pocztowe, które nie są witryny skrzynek pocztowych. Istnieją 2 sposoby, aby rozwiązać ten problem.


Metoda Get-MailboxZa pomocą Get-Mailbox , ale należy określić parametr RecipientTypeDetails

Get-Mailbox -RecipientTypeDetails Teammailbox
lub 


Get-Mailbox -IncludeInactiveMailbox | where {$_.RecipientTypeDetails -eq "TeamMailbox"}
(Należy określić parametr InactiveMailbox tutaj, bo jak zobaczyłem Get-Mailbox sam nie pobierać skrzynki witryny i będzie nie prawidłowe wyniki umieścić za pomocą rurociągów)
Metoda Get-MsolUserGet-MsolUser spowoduje pobranie wszystkich użytkowników, w tym miejscu skrzynek pocztowych. 
Aby filtrować tylko witryny skrzynek pocztowych należy używać CloudExchangeRecipientDisplayType


Get-MsolUser | where {$_.CloudExchangeRecipientDisplayType -eq 16}


Tworzenie raportów na stronie skrzynki pocztoweWyniki mogą być eksportowane do pliku .csv lub .txt, za pomocą:

Get-MsolUser | where {$_.CloudExchangeRecipientDisplayType -eq 16} | export-csv c:\users\ivo\documents\siteag1.csv
lub

Get-Mailbox -RecipientTypeDetails Teammailbox | export-csv c:\users\ivo\Documents\siteag2.csv


To zupełnie inne właściwości (kolumna nazwy), otrzymasz! Wynika to z faktu, że najpierw pobrać właściwości użytkownika, a w drugim polecenia cmdlet można pobrać właściwości skrzynki pocztowej.
Get-Mailbox smo-BlogSite | fl

lub

Get-Mailbox smo-blogsite

Czy można określić parametr IncludeInactiveMailbox


Get
-Mailbox -IncludeInactiveMailbox


Mimo, że skrzynki pocztowe nie są dokładnie nieaktywne

Ale parametr nieaktywne zwraca również skrzynki pocztowe, które nie są witryny skrzynek pocztowych. Istnieją 2 sposoby, aby rozwiązać ten problem.


Metoda Get-MailboxZa pomocą Get-Mailbox , ale należy określi�������� parametr RecipientTypeDetails

Get-Mailbox -RecipientTypeDetails Teammailbox
lub 


Get-Mailbox -IncludeInactiveMailbox | where {$_.RecipientTypeDetails -eq "TeamMailbox"}
(Należy określić parametr InactiveMailbox tutaj, bo jak zobaczyłem Get-Mailbox sam nie pobierać skrzynki witryny i będzie nie prawidłowe wyniki umieścić za pomocą rurociągów)
Metoda Get-MsolUserGet-MsolUser spowoduje pobranie wszystkich użytkowników, w tym miejscu skrzynek pocztowych. 
Aby filtrować tylko witryny skrzynek pocztowych należy używać CloudExchangeRecipientDisplayType


Get-MsolUser | where {$_.CloudExchangeRecipientDisplayType -eq 16}


Tworzenie raportów na stronie skrzynki pocztoweWyniki mogą być eksportowane do pliku .csv lub .txt, za pomocą:

Get-MsolUser | where {$_.CloudExchangeRecipientDisplayType -eq 16} | export-csv c:\users\ivo\documents\siteag1.csv
lub

Get-Mailbox -RecipientTypeDetails Teammailbox | export-csv c:\users\ivo\Documents\siteag2.csv


To zupełnie inne właściwości (kolumna nazwy), otrzymasz! Wynika to z faktu, że najpierw pobrać właściwości użytkownika, a w drugim polecenia cmdlet można pobrać właściwości skrzynki pocztowej.
Get-Mailbox smo-BlogSite | fl

lub

Get-Mailbox smo-blogsite

Czy można określić parametr IncludeInactiveMailbox


Get
-Mailbox -IncludeInactiveMailbox


Mimo, że skrzynki pocztowe nie są dokładnie nieaktywne

Ale parametr nieaktywne zwraca również skrzynki pocztowe, które nie są witryny skrzynek pocztowych. Istnieją 2 sposoby, aby rozwiązać ten problem.


Metoda Get-MailboxZa pomocą Get-Mailbox , ale należy określić parametr RecipientTypeDetails

Get-Mailbox -RecipientTypeDetails Teammailbox
lub 


Get-Mailbox -IncludeInactiveMailbox | where {$_.RecipientTypeDetails -eq "TeamMailbox"}
(Należy określić parametr InactiveMailbox tutaj, bo jak zobaczyłem Get-Mailbox sam nie pobierać skrzynki witryny i będzie nie prawidłowe wyniki umieścić za pomocą rurociągów)
Metoda Get-MsolUserGet-MsolUser spowoduje pobranie wszystkich użytkowników, w tym miejscu skrzynek pocztowych. 
Aby filtrować tylko witryny skrzynek pocztowych należy używać CloudExchangeRecipientDisplayType


Get-MsolUser | where {$_.CloudExchangeRecipientDisplayType -eq 16}


Tworzenie raportów na stronie skrzynki pocztoweWyniki mogą być eksportowane do pliku .csv lub .txt, za pomocą:

Get-MsolUser | where {$_.CloudExchangeRecipientDisplayType -eq 16} | export-csv c:\users\ivo\documents\siteag1.csv
lub

Get-Mailbox -RecipientTypeDetails Teammailbox | export-csv c:\users\ivo\Documents\siteag2.csv


To zupełnie inne właściwości (kolumna nazwy), otrzymasz! Wynika to z faktu, że najpierw pobrać właściwości użytkownika, a w drugim polecenia cmdlet można pobrać właściwości skrzynki pocztowej.