WstępArtykuł opisuje, jak zmienić właściciela zbioru witryn dla wielu zbiorów witryn za pomocą Powershell'a. Poniżej przedstawione są dwa scenariusze:
  • Wszystkie zbiory witryn będą mieć jednego i tego samego głównego administratora.
  • Zbiory witryn będą miały różnych właścicieli i właściciele są przypisani do zbiorów witryn w pliku CSV.


Scenariusz A:  Ten Sam Admin1. Pobierz i zainstaluj 
2. Uruchom SharePoint Online Management Shell jako Administrator
3. Wprowadź
Connect-SPOService -Url https://tenant-admin.sharepoint.com

gdzie adres url stanowi link do Twojego SharePoint Online Admin Center. Po wprowadzeniu polecenie poprosi o poświadczenia. Wprowadź poświadczenia administratora.

4. Wprowadź 
Get-SPOSite | select url, owner

Pokaże wszystkich zbiorów witryn i ich obecnych właścicieli.

5. Wprowadź
$SiteUrls=(Get-SPOSite).Url

To polecenie pobierze adresy URL wszystkich zbiorów witryn. Potrzebne są dla następnego polecenia.

6. Aktualizacja zbiorów witryn. Zamiast User@Domain.com wpisz nazwę głównego administratora. Wykonanie tego polecenia może potrwać chwilę, więc nie wahaj się i pójdź napić się kawy :)
foreach($url in $SiteUrls) { Set-SPOSite -Identity $url -Owner User@Domain.com}


7. Pobierz właścicieli po raz kolejny, aby sprawdzić, czy polecenia przyniosły oczekiwane wyniki.
Get-SPOSite | Select url, ownerScenariusz B: Kilku adminów w pliku CSV
1. Przygotuj plik csv, który będzie zawierać dokładnie 2 kolumny lub 2 wartości oddzielone przecinkami w każdej linii (w zależności czy przygotowujesz go za pomocą programu Excel czy notatnika)

Excel:Plik nie musi zawierać wszystkich zbiorów witryn, ale dla każdego zbioru witryn, które zawiera, należy dodać odpowiedniego właściciela. Puste pola dadzą błędy. 

lub notatnik:


i zmień format pliku do CSV.


2. Pobierz i zainstaluj SharePoint Online Management Shell.
3. Uruchom SharePoint Online Management Shell jako Administrator.
4. Wprowadź.
Connect-SPOService -Url https://tenant-admin.sharepoint.com 

gdzie adres url stanowi link do Twojego SharePoint Online Admin Center. Po wprowadzeniu polecenie poprosi o poświadczenia. Wprowadź poświadczenia administratora.

4. Wprowadź 
Get-SPOSite | select url, owner | export-csv c:\users\MyUSer\Desktop\csvfileName.csv

Aby wyeksportować tylko zbiory witryn i ich obecnych właścicieli do pliku csv lub
Get-SPOSite | export-csv C:\Users\MyUSer\Desktop\FileName.csv


5. Wprowadź
Import-CSV C:\Users\MyUser\Desktop\FileName.csv | foreach-object { Set-SPOSite -Identity $_.Url -Owner $_.Owner}

Aby przypisać właścicieli nowych zbiorów witryn. Może to zająć trochę czasu, więc nie wahaj się zrobić sobie przerwę.

6. Sprawdź wyniki przez uruchomienie polecenia cmdlet z punktu 4:
 
Get-SPOSite | select url, owner | export-csv c:\users\MyUSer\Desktop\CheckResults.csv

Aby wyeksportować tylko zbiory witryn i ich obecnych właścicieli do pliku csv lub
Get-SPOSite | export-csv C:\Users\MyUSer\Desktop\CheckResults.csvInne Języki

SharePoint Online: How to change primary administrator for all site collections using Powershell (en-US)
Wiki: SharePoint Online: Wie man Besitzer für alle Websitesammlungen mit Powershell ändert (de-DE)