Aby zmienić wyświetlaną nazwę:

  1. Zaloguj się aby TechNet Wiki.
  2. Kliknij nazwę profilu w prawym górnym rogu. 
        
  3. Po lewej stronie, pod twój avatar obraz, kliknij przycisk Edytuj mój profil .
  4. Zmienić tekst w polu Nazwa ekranu .