DefinicjaSkrzynka pocztowa witryny

Skrzynka pocztowa witryny może służyć do przechowywania i porządkowania e-maili zespołu  z całej witryny. Również może być używana z Outlooka  2013, aby zebrać w jedno miejsce maile zespołu i jako sposób, aby szybko zapisać załączniki i pobierać dokumenty ze strony zespołu.

https://support.Office.com/Client/Add-a-site-Mailbox-cccaa235-c611-48e3-9653-0b9e161840e7   

Można dodać jedną skrzynkę pocztową na każdej stronie.


Błąd
Czasami zdarza się że skrzynka pocztowa witryny nie jest poprawnie utworzona i mimo wszelkich podjętych kroków, otwarcie skrzynki nie powiodło się. 
Jednym z objawów może być ten komunikat o błędzie pojawiający się przez kilka dni:Wszystko, co pozostaje, to usunąć skrzynkę i dodać ponownie.Usuwanie skrzynki


Aby dokładnie usunąć skrzynkę pocztową witryny wykonaj wszystkie poniższe czynności w podanej kolejności. Nie stosuj tych kroków na istniejącej skrzynce, która zawiera ważne maile i dane. Poniższe kroki powodują trwałe usunięcie skrzynki pocztowej i wszelkich informacji w niej zawartych.


Interfejs użytkownika1. Spróbuj usunąć aplikację z interfejsu użytkownika.To może działać lub nie na tym etapie. Jeśli otrzymujesz komunikat o błędzie - przejdź do następnych kroków.
Z Powershell1. Otwórz Powershell z zainstalowanym modułem Azure Active Directory .

2. Sprawdź, czy skrzynka pocztowa została utworzony, używając polecenia:

Get-Mailbox SMO- Nazwa_witryny

gdzie NAZWA_witryny jest tytułem witryny programu SharePoint. Jeśli zostanie wyświetlony błąd, że nie można znaleźć skrzynki pocztowej, nie zniechęcaj się. Być może została utworzona z inną nazwą.
3. Sprawdź wszystkie skrzynki pocztowe witryny:

 Get -Mailbox -RecipientTypeDetails Teammailbox

Jeśli masz wiele skrzynek pocztowych witryny, możesz spróbować sortowanie według data utworzenia (tak, że te ostatnie są na dole):

Get -Mailbox -RecipientTypeDetails Teammailbox | sort whenmailboxcreated

Nazwa uszkodzonej skrzynki może wyglądać tak:  SMO-RN70789.

4. Usuń skrzynkę pocztową przy użyciu
Remove-Mailbox SMO-RN70789
lub
Remove-Mailbox SMO-SITENAME

i sprawdź, czy zniknie z listy wszystkich skrzynek pocztowych:
Get -Mailbox -RecipientTypeDetails Teammailbox


5. Sprawdź, czy istnieje użytkownik z taką nazwą za pomocą:

Get -MsolUser | where {$_.CloudExchangeRecipientDisplayType -eq 16}

6. Jeśli użytkownik jest na liście usuń go i usuń użytkownika z listy usuniętych użytkowników kosza.

Remove-MsolUser -User SMO-RN70789@tenant.onmicrosoft.com
 
Get -Msoluser -returndeletedusers
 
Remove-Msoluser -Userprincipalname SMO-RN70789@tenant.onmicrosoft.com -removeFromRecycleBin


7. Sprawdź, czy użytkownika nie ma na liście:

Get -MsolUser | where {$_.CloudExchangeRecipientDisplayType -eq 16}
Z programu SharePoint Designer
1. Pobierz i zainstaluj SharePoint Designer   .

2. Otwórz witrynę w programie SharePoint Designer.

3. Kliknij na opcje Strona > powinno pojawić się okno dialogowe.


4. Wybierz 4 funkcje odnoszące się do skrzynki pocztowej programu Exchange: 
  • ExchangeTeamMailboxEmailAddress
  • ExchangeTeamMailboxSiteCollectionUrl
  • ExchangeTeamMailboxSiteID
  • ExchangeTeamMailboxSharePointUrl) 
i usuń je.
 


Kroki są również dostępne przy użyciu Powershell i CSOM   Z interfejsu użytkownika (ponownie)Wróć do witryny i usuń aplikację z interfejsu użytkownika. Jeśli to nie działało wcześniej, zdecydowanie powinno teraz działać. W mało prawdopodobnym przypadku, że nadal będą występować jakieś problemy, proszę wklej komunikat o błędzie w komentarzach.Tworzenie nowej skrzynki pocztowej witrynyPo usunięciu skrzynki witryny, można dodać nową.

Można to zrobić albo z interfejsu użytkownika:

lub z Powershell:

New -SiteMailbox -DisplayName MySiteMailbox -SharePointUrl https://trialtrial125.sharepoint.com/sites/polski 


BłędyPodczas tworzenia skrzynki pocztowej w witrynie można napotkać następujące błędy:

  • Brak autoryzacji (Unauthorized)Rozwiązanie: Sprawdź, czy adres url witryny jest poprawny.  • Identyfikator Windows Live jest już używany. (Windows Live ID already exists)Oznacza to, że Skrzynka pocztowa została już utworzona w jakiś sposób, np. kiedy błędnie wprowadziłam adres url programu SharePoint.
Rozwiązanie: Znajdź użytkownika i usuń go.

get-msoluser - user smo-mysitemailbox@trialtrial125.onmicrosoft.com
 
remove-msoluser - user smo-mysitemailbox@trialtrial125.onmicrosoft.com
 
remove-msoluser - user smo-mysitemailbox@trialtrial125.onmicrosoft.com -RemoveFromRecycleBin
 
  • Skrzynka pocztowa aplikacji nie została zainstalowanaRozwiązanie: Sprawdź, czy funkcja skrzynki pocztowej witryny jest aktywowana w obszarze Ustawienia strony >> funkcji witryny >> skrzynka pocztowa >> aktywujInne Języki


SharePoint Online: Remove a stuck site mailbox and create a new one (en-US)