Table Fixed width

100px

 H1

H2 

 L1

L2 

 

200px

 H1

 H2

 L1

 L2

 

Table width 300px

 H1

 H2

 L1

 L2

 

Table width 400px

   
   

 

Table width 500px

   
   

 

Table width 600px

   
   

 

Table width 700px

 H1  H2
 L1  L2

 

 

Table width - relative

Table width 50%

   
   

 

Table width 99%

H1 H1
L1  L2

 

Table width 100%

   

 

Table Fixed width - scroll

200px height - 1000px width and scroll 99% width

H1 H2
 L1  L2