Powershell-də GET-WMIOBJECT əmri (CPU, RAM, BASEBOARD) (az-AZ)

Ana plata, Kontroller və Portlar haqqında

     
     Bildiyimiz kimi ana platalarda kompyuterin əsas hissələrindən sayılır və birçox digər hissələrin bir yerdə işləməsinə kömək edir. Buraya RAM, CPU, BİOS və s. daxildir. Biz bu post-da əmrlər vasitəsilə bu qurğulardan və eyni zamanda ana platanın özü haqqında məlumatları əldə edəcəyik. Və beləliklə bu məlumatlar əsasında şəbəkəmizdə yerləşən kompyuterlər, onların hissələri haqqında məlumatlar əldə edərək cədvəl şəklində saxlayaraq avadanlıqların inventarizasiyanı apara bilərik və ya müəyyən skriptləri və ya Group Policy-ləri istədiyimiz konfigurasiyalı kompyuterlərə tətbiq edə bilərik.
     Beləliklə......

Ana plata haqqında

Ana plata barədə: ps:\gwmi win32_baseboard


Burada:
Manufacturer = Istehsalçı
Model = Platanın modeli
Serial number = Platanın seriya nömrəsi

BİOS barədə məlumatps:\gwmi win32_BIOS


Burada:
Manufacturer = İstehsalçı
SMBİOSBİOSVersion = Bios proşivka versiyası
Serial number = Kompyuterin seriya nömrəsi

CPU barədə məlumatps:\gwmi win32_processorBurada:
Addresswidth: 64:
Architecture: 9: = Proçessorun bit versiyası (86 vəya 32 olsa 32 bit, 64 olsa 64 bit)
Availability: 3  :      

Caption: Intel64 Family 6 Model 69 Stepping 1 : Bu məlumatlar Proçessorun İntel İ5 proçessor olduğunu bildirir. Proçessorların sıiyahısını technet portalında yerləşdirmişəm: CPU list

RAM bərədə məlumat: ps:\gwmi win32_physicalmemory


Burada:
Banklabel:1 = Ramin yerləşdiyi slotun nömrəsi
Capacity: 4294967296 = Ramın tutumu (Byte ilə) ~4 GB
Datawidth: 64 = Ramın bit tutumu
Manufacturer: Kingston = İstehsalçı
FormFactor: 12 = Ram-ın tipi


      (0) - Unknown
      (1) - Other
      (2) - SIP
      (3) - DIP
      (4) - ZIP
      (5) - SOJ
      (6) - Proprietary
      (7) - SIMM
      (8) - DIMM
      (9) - TSOP
      (10) - PGA
      (11) - RIMM
      (12) - SODIMM
      (13) - SRIMM
      (14) - SMD
      (15) - SSMP
      (16) - QFP
      (17) - TQFP
      (18) - SOIC
      (19) - LCC
      (20) - PLCC
      (21) - BGA
      (22) - FPBGA
      (23) - LGA
Devicelocator:Bottom-Slot 1(left) = Ram-ın yerləşdiyi slotun istiqaməti
MemoryType: 0 = Ram-ın tipi
    Other (1)
    DRAM (2)
    Synchronous DRAM (3)
    Cache DRAM (4)
    EDO (5)
    EDRAM (6)
    VRAM (7)
    SRAM (8)
    RAM (9)
    ROM (10)
    Flash (11)
    EEPROM (12)
    FEPROM (13)
    EPROM (14)
    CDRAM (15)
    3DRAM (16)
    SDRAM (17)
    SGRAM (18)
    RDRAM (19)
    DDR (20)
    DDR2 (21)
    DDR2 FB-DIMM (22) 
    DDR2—FB-DIMM,May not be available; see note above.   24 
    DDR3—May not be available; see note above. 25
    FBD2
Partnumber: HP16D3LS1KFG/4G = Partiya nömrəsi
SerialNumber: 22220663 = Seriya nömrəsi
Speed: 1600 = Sürəti (Mhz-lə)
TypeDetail: 128 = Ram-ın tipi
    Reserved (1)
    Other (2)
    Unknown (4)
    Fast-paged (8)
    Static column (16)
    Pseudo-static (32)
    RAMBUS (64)
    Synchronous (128)
    CMOS (256)
    EDO (512)
    Window DRAM (1024)
    Cache DRAM (2048)
    Non-volatile (4096)