Wiki Templates: Hebrew Article
In this place you should insert an English title and very short English abstract of the article. (*must)

Note!   חשוב! הערה קצרה בתחילת המאמר מאפשרת להדגיש נקודה מרכזית. בנוסף ההערה מהווה הפרדה ויזואלית בין התקציר באנגלית המופיע מעל לבין התוכן של המאמר בעברית, המופיע מתחת.

הקדמה \ תקציר (*חייב)

הקדמה או תקציר למאמר שאתה הולך לכתוב הם חלק מרכזי והכרחי! זכור שרוב הגולשים שמגיעים למאמר דרך מנועי חיפוש, לא קוראים יותר מאשר את ההקדמה! ההקדמה צריכה להסביר מה יהיה בתוכן המאמר, ולאפשר לקוראים להבין האם הם הגיעו למקום הנכון. ההקדמה היא בוודאות החלק שמספר האנשים שקוראים אותו הוא הגבוה ביותר, ואפשר אפילו להגיד שההקדמה היא החלק החשוב בקידום המאמר. ההקדמה צריכה להיות קצרה וקולעת.

ניתן להוסיף משפט מסכם מודגש כגון: "במאמר זה תוכל לצפות בתבנית המתאימה לכתיבת מאמרים בשפה העברית!"

Note!   טבלת תוכן - אינדקס. טבלת התוכן (Table Of Content - TOC) של המאמר נוצרת באופן דינאמי, במיקום בו אנחנו מכניסים את הסימון השמור של המילה TOC בתוך סוגריים מרובעים. בזמן עריכת המאמר תוכל לראות את המילה TOC במקום התוכן של האינדקס. בשמירת המאמר מנוע המערכת ממיר את הסימון לטבלת תוכן הכוללת קישורים לכל הכותרות שיש לנו במאמר. שים לב שטבלת התוכן שנוצרת אינה מתאימה לעבודה עם עברית. בתבנית זו הוכנס קוד מאחורי הקלעים העוטף את האינדקס על מנת להציג אותו בצורה מתאימה. אין לערוך את חלק זה!

(*חייב)

כותרת ראשית מספר 01 (*חייב)

הגיע הזמן להתחיל לכתוב את המאמר...

כאן תוכל להכניס את החלק הראשון של המאמר

הנה קצת תוכן להרגשה... הנה קצת תוכן להרגשה... הנה קצת תוכן להרגשה... הנה קצת תוכן להרגשה... הנה קצת תוכן להרגשה... הנה קצת תוכן להרגשה... הנה קצת תוכן להרגשה... הנה קצת תוכן להרגשה... הנה קצת תוכן להרגשה... הנה קצת תוכן להרגשה... הנה קצת תוכן להרגשה... הנה קצת תוכן להרגשה... הנה קצת תוכן להרגשה... הנה קצת תוכן להרגשה... הנה קצת תוכן להרגשה... הנה קצת תוכן להרגשה...

Note!   הערות בתוכן המאמר יכולות להבהיר או לשים את הפוקוס על נושא מסויים. הערות מעוצבים כמו ההערה הנוכחית, חייבים ליצור בעזרת קוד, על ידי עריכת המאמר במצב HTML. לאחר שאתה מוסיף קוד של ההערה, אתה יכול לחזור למצב עריכה רגיל ולהמשיך את העבודה. אפשרות נוספת היא פשוט להעתיק את ההערה הנוכחית למקום בו אתה רוצה להוסיף הערות.

הנה קצת תוכן להרגשה... הנה קצת תוכן להרגשה... הנה קצת תוכן להרגשה... הנה קצת תוכן להרגשה... הנה קצת תוכן להרגשה... הנה קצת תוכן להרגשה... הנה קצת תוכן להרגשה... הנה קצת תוכן להרגשה... הנה קצת תוכן להרגשה... הנה קצת תוכן להרגשה... הנה קצת תוכן להרגשה... הנה קצת תוכן להרגשה... הנה קצת תוכן להרגשה... הנה קצת תוכן להרגשה... הנה קצת תוכן להרגשה... הנה קצת תוכן להרגשה...

כותרת משנה 1.1

הנה קצת תוכן להרגשה... הנה קצת תוכן להרגשה... הנה קצת תוכן להרגשה... הנה קצת תוכן להרגשה... הנה קצת תוכן להרגשה... הנה קצת תוכן להרגשה... הנה קצת תוכן להרגשה... הנה קצת תוכן להרגשה...

כאן תוכל לראות דוגמה מעוצבת של רשימה בעברית.

 • אלמנט ראשון ברשימה

  ניתן לפרט מעט על האלמנט הראשון אם רוצים
 • אלמנט שני ברשימה

  ושוב ניתן לפרט מעט יותר על מה מדובר
 • כל מי שהיה בצבא זוכר שתמיד אוהבים לחלק הכל לשלוש, אז הנה יש לנו דוגמה שלישית לאלמנט ברשימה

  וכמובן התוכן שמתאר מעט את האלמנט השלישי... לא זה לא האלמנט החמישי מהסרט, אבל זה הזדמנות נהדרת להזכיר ולהראות דוגמה של קישור במאמר. כל הקישורים במאמר צריכים להיפתח בחלון נפרד. שים לב שזו אינה ברירת המחדל של העורך. על מנת לפתוח את הקישור בחלון חדש עלייך לבחור את האופציה על ידי עורך הקישורים.

     ולאחר הרשיהמ נוכל להמשיך לרשום תוכן...

הנה קצת תוכן להרגשה... הנה קצת תוכן להרגשה... הנה קצת תוכן להרג??ה... הנה קצת תוכן להרגשה... הנה קצת תוכן להרגשה... הנה קצת תוכן להרגשה... הנה קצת תוכן להרגשה... הנה קצת תוכן להרגשה...

כותרת מש��ה 1.2

הנה קצת תוכן להרגשה... הנה קצת תוכן להרגשה... הנה קצת תוכן להרגשה... הנה קצת תוכן להרגשה... הנה קצת תוכן להרגשה... הנה קצת תוכן להרגשה... הנה קצת תוכן להרגשה... ה??ה קצת תוכן להרגשה... הנה קצת תוכן להרגשה... הנה קצת תוכן להרגשה... הנה קצת תוכן להרגשה... הנה קצת תוכן להרגשה...

כותרת ברמה שלישית 1.2.1

הנה קצת תוכן להרגשה...

כותרת ברמה שלישית 1.2.2

הנה קצת תוכן להרגשה...

כותרת ברמה שלישית 1.2.3

הנה קצת תוכן להרגשה...

כותרת משנה 1.3

הנה קצת תוכן להרגשה...

כותרת משנה 1.4

הנה קצת תוכן להרגשה...

Note!   חשוב לזכור! הערות יכולות לתרום הרבה מאוד למאמר גם מבחינה עיצובית ובעיקר מבחינת היכולת לכוון את הקורא לכיוון המחשבה הנכון. 

 חזור למעלה

כותרת ראשית 02

הנה קצת תוכן להרגשה... הנה קצת תוכן להרגשה... הנה קצת תוכן להרגשה... הנה קצת תוכן להרגשה... הנה קצת תוכן להרגשה... הנה קצת תוכן להרגשה... הנה קצת תוכן להרגשה... הנה קצת תוכן להרגשה...

 חזור למעלה

כותרת ראשית 03

 •  

 חזור למעלה

כותרת ראשית 04

 •  

 חזור למעלה

כותרת ראשית 05

הנה קצת תוכן להרגשה... הנה קצת תוכן להרגשה... הנה קצת תוכן להרגשה... הנה קצת תוכן להרגשה... הנה קצת תוכן להרגשה... הנה קצת תוכן להרגשה... הנה קצת תוכן להרגשה... הנה קצת תוכן להרגשה...

כותרת משנית 5.1

הנה קצת תוכן להרגשה... הנה קצת תוכן להרגשה... הנה קצת תוכן להרגשה... הנה קצת תוכן להרגשה... הנה קצת תוכן להרגשה... הנה קצת תוכן להרגשה... הנה קצת תוכן להרגשה... הנה קצת תוכן להרגשה...

כותרת משנית 5.2

הנה קצת תוכן להרגשה... הנה קצת תוכן להרגשה... הנה קצת תוכן להרגשה... הנה קצת תוכן להרגשה... הנה קצת תוכן להרגשה... הנה קצת תוכן להרגשה... הנה קצת תוכן להרגשה... הנה קצת תוכן להרגשה...

 חזור למעלה

כותרת ראשית 06

הנה קצת תוכן להרגשה... הנה קצת תוכן להרגשה... הנה קצת תוכן להרגשה... הנה קצת תוכן להרגשה... הנה קצת תוכן להרגשה... הנה קצת תוכן להרגשה... הנה קצת תוכן להרגשה... הנה קצת תוכן להרגשה...

 •  

 חזור למעלה

כותרת ראשית 07

 •  

 חזור למעלה

סיכום \ מסקנות (*חייב)

הנה קצת תוכן להרגשה... הנה קצת תוכן להרגשה... הנה קצת תוכן להרגשה... הנה קצת תוכן להרגשה... הנה קצת תוכן להרגשה... הנה קצת תוכן להרגשה... הנה קצת תוכן להרגשה... הנה קצת תוכן להרגשה...

 •  .

 חזור למעלה

קישורים נוספים (*חייב)

 חזור למעלה

שפות נוספות (* חייב רק אם יש תרגומים לשפות נוספות)

מאמר זה זמין גם בשפות הבאות:

 • .
 • .

 חזור למעלה