Availability Set iki olay tipi ile ilgilenir.

1- 1- Planned Outages

Sistem bakımı için VM’lerin planlı olarak kapatılmasıdır. Bazı update’ler restart gerektirebilir. Bunun için azure mimarisinde update domain’ler vardır

2- Unplanned Outages

Bu gibi durumlar VM’lerin ulaşılabilirliğini direkt olarak etkilemektedir. Azure platformunda bunu önlemek için fault domain’ler vardır..

 • Iaas tabanlı çözümlerin ulaşılabilirliğini arttırmak için bir yada daha fazla VM’in aynı işi yapacak şekilde gruplandırılması gerekir.
 • Availability Set bir yada daha fazla VM’i içeren mantıksal bir gruptur.
 • VM’leri AS içerisine atadığınızda otomatik olarak VM’ler ayrı UD ve FD içerisine atanır.

Update Domain:

 • Bir AS maksimum 20 adet UD içerebilir. Default değeri 5’tir.
 • Her UD bir kaç fiziksel host bölümünü kapsar. Böylece AS içerisindeki diğer UD’ler etkilenmeden reboot edilebilir.
 • 5 VM aynı AS içerisine konulduğunda 6. VM 1.VM ile aynı update domain içerisine düşer.
 • Update domain’ler sıralı olarak reboot edilirler.

Fault Domain:

 • FD’ler hyperv host gruplarını ifade ederler.
 • FD’ler ile kabinlerde yaşanan server,power ve network switch sorunları aşılmış olur.
 • Classic’te 2 ARM’de 3 FD kullanılır.
VM Availability’nin Önemli Noktaları
 • Yedeklilik için birden çok VM’in aynı AS içersinde yapılandırılmış olması gerekir. Böylece internete açık VM’ler AS içersinde bulunuyorsa %99.95 oranında SLA sağlanmış olur.
 • VM’ler oluşturulurken AS’lere atanır. Varolan VM’leri AS’lere atamak mümkün değildir.
 • Uygulama katmanları ayrı AS’lerde olmalıdır. Aynı fonksiyonu sağlayan sunucular aynı as içersine alınmalıdır.
 • Uygulanabildiği yerde loadbalancing ile AS birlikte kullanılmalıdır. Load balanser’dan gelen trafik AS’ler içersindeki VM’lere distribute edilmelidir.