Bu makalemde çok derin konfigürasyona girmeden azure site recovery mimarisini ve kullanılabilecek senaryoları aktarmaya çalışacağım.

Azure Site Recovery

 • Disaster recovery ve iş sürekliliği için kullanılır.
 • İki tip fonksiyonu vardır.
 1. Replication : Production ve recovery site’lar arasındaki replikasyondan sorumludur.
 2. Orchestration : İki ortam arasındaki failover ve failback operasyonlardan sorumludur.
 • Genel olarak primary site onpremise olarak yapılandırılır. Secondary site azure üzerinde yada başka bir on-premise lokasyonda yapılandırılabilir.
 • Diğer bir senaryoda on-premisteki VM’lerin virtual disklerinin birer replikasını azure storage üzerinde tutmaktır.
 • Azure site recovery ortamların ikisininde cloud’da olmasını da destekler. Bu tip senaryolarda migration olarak asr kullanılır.
 • Azure site recovery ilk entegre edildiğinden beri sık sık gelişmektedir. Replication ve orchestration virtual machine manager için limitli durumdayken, şuandaki support aşağıdaki gibidir.
 1. VMM VM replication and recovery orchestration bir onpremise ten diğer onpremise yapılabilir.
 2. VMM VM replication and recovery orchestration bir onpremise ten azure yapılabilir.
 3. Hyperv VM replication ve recovery işlemi iki onpremise ortam arasında yapılabilir.
 4. Hyperv VM replication ve recovery işlemi onpremise ve azure ortamları arasında yapılabilir.
 5. Fiziksel Windows yada Linux based işletim sistemine sahip bir server iki onpremise ortam arasında replike edilebilir.
 6. Fiziksel Windows yada Linux based işletim sistemine sahip bir server onpremise ve azure ortamları arasında replike edilebilir.
 7. Vmware VM replication ve recovery işlemleri iki onpremise site arasında yapılabilir.
 8. Vmware VM replication ve recovery işlemleri onpremise ve azure site’ları arasında yapılabilir.
 • Azure site recovery hyperv replica özelliğini kullanıp hyper V vm’leri replike eder.
 • Unified agent diğer yapılara ait bileşenleride içerip, fiziksel serverların ve vmware üzerindeki vm’lerin replikasyonlarını da sorunsuz yapar.
 • Hyperv daha yakın bir teknoloji olduğu için vmware’a göre replikasyonlar daha kısa sürede olur. Bu RPO’yu karşılamayı sağlar.
 • Recovery yapılırkende failover ve failback senaryolarının düzgün şekilde planlanması gerekir. Bu da RTO’yu belirler.
 • Azure site recovery planned ve test failover’ı destekler. Her iki senaryo içinde network ve storage gereksinimleri düzgün şekilde karşılanmalıdır.

Azure Site Recovery Planlama

Senaryolar 1. VMM ile hyper V vm’lerin azure’a replike edilmesi.

Onpremis üzerinde dikkate alınacak bileşenler; VMM Server,HyperV server ve Hyper V üzerinde çalışan VM

Azure üzerinde dikkate alınacak bileşenler ASR Vault,Azure virtual network ve azure storage 2. VMM olmadan hyper V vm’lerin azure’a replike edilmesi

Onpremise üzerinde dikkate alınacak bileşenler hyperV server ve hyperV üzerinde çalışan vm

Azure üzerinde dikkate alınacak bileşenler ise ASR Vault,Azure virtual network ve azure storage 3. Vmware vm ve fiziksel server’ların replike edilmesi

Opremise üzerinde dikkate alınacak bileşenler Process server,Vmwaee vCenter server,ESX servers, Vmware ile yönetilen vm’ler,mobility service ve birkaç ek üçüncü parti bileşenler

Azure üzerinde dikkate alınacak bileşenler configuration server,Master target server,ASR vault,Azure virtual network,Azure storage 4. HyperV vm’lerin ikinci onpremise data center’a replike edilmesi

VMM kesinlikle olması gerekiyor.

Onprem üzerinde dikkat edilecek bileşenler VMM,hyperv servers,hyperv vms.

Azure üzerinde olması gereken bileşenler ASR vault. 5. Hyperv vm’lerin ikinci onpremise datacenter’a SAN replication’ları ile replike edilmesi

Primary datacenterda VMM SAN array,hyperv servers,hyperv vms olması gerekli.

Secondary data center’da VMM Server,San array ve hyperv server.

Azure component , ASR Vault. 6. Fiziksel yada vmware vm’lerin iki fiziksel onprem datacenter arasında replike edilmesi.

Primary data center bileşenleri , Process server,VMWare vcenter server,ESX Servers,Vmware vms ve unified agent.

Secondary datacenter bileşenleri, configuration server,vContinuoum server,Master Target Server.

Azure bileşenleri, ASR Vault.

Kapasite Planlama

ASR capcaity planner excell ile yapılır. İki adet modu var.

 1. Quick planning
 • Compute ve storage kaynaklarının ortalaması hesaplanır. (replike edilecek değişiklik miktarı)
      2.Detailed planning
 • VM seviyesinde iş yükü analiz edilir.

Tool’un bu işlemi basit olarak yaptığı unutulmamalıdır. Değişiklik miktarını belirlemek için Capacity planner for hyperv replica tool kullanılmalıdır. Eğer vmware kullanılan ortam ise vSphere Replication Capacity Planning Appliance kullanılmalıdır.

Azure Vm Gereksinimleri

Hyperv üzerindeki generation 2 vmler generation 1 ‘e dönüştürülüp azure’a replike edilir.

Aynı şekilde .vhdx diskler vhd’ye dönüştürülüp replike edilir.

Bir sonraki makalede görüşmek üzere.

Kaynak: Azure DMOC