Poniższy artykuł opisuje dwa możliwe rozwiązania, gdy w Ustawieniach witryny > Uprawnienia witryny brakuje Ustawień żądania dostępu.Brak ustawienia wychodzącej poczty e-mail


Kiedy przejdziesz do strony Ustawienia witryny >Uprawnienia witryny i zobaczysz następujący widok:
Sprawdź ustawienia wychodzącej poczty E-mail w Central Administration (administracji centralnej Serwera SharePoint):
Możliwe konfiguracje opisane są w poniższych artykułach:
Configure outgoing email for a SharePoint 2013 farm
SharePoint 2016 Outgoing Email Configuration settingsUprawnienia dziedziczone

(ma zastosowanie również do programu SharePoint Online)

Ustawień żądania dostępu brakuje również, gdy witryna dziedziczy uprawnienia:

Zatrzymaj dziedziczenie uprawnień i ustawienie staje się dostępne:
Inne Języki

Artykuł dostępny jest także w innych językach:
SharePoint 2013/2016: Missing Access Request Settings (en-US)
SharePoint 2013/2016: Fehlende Einstellungen für Zugriffsanforderungen (de-DE)