Poniższy artykuł wykorzystuje  Moduł SharePointa służący do zarządzania listami, elementami i plikami jako rozszerzenie SharePoint Management Shell. Zainstaluj moduł, aby kontynuować.
Znajdź żądania dostępu

Import-Module C:\Users\Administrator\Desktop\SPOModCURRENT20170306.psm1
Connect-SPCSOM -Username Administrator -Url http: //nicename:17007/sites/devSite
Get-SPOListItems -ListTitle "Access Requests" -IncludeAllProperties $trueZatwierdzanie żądań dostępu


Aby zatwierdzać lub odrzucać żądania dostępu, należy zaktualizować pole "Status". Wartość 1 oznacza "Zatwierdzone". Poniżej znajdują się wszystkie możliwe wartości.
Set-SPOListItem -ListTitle "Access Requests" -ItemID 1 -FieldToUpdate Status -ValueToUpdate 1Odrzucanie żądań dostępu


Aby odrzucić żądanie dostępu należy zaktualizować pole "Status". Wartość 3 oznacza "Odrzucone". Poniżej znajdują się wszystkie możliwe wartości.Efekt końcowy:
Możliwe wartości dla pola "Status"


0 oczekujące
1 zatwierdzone
2 akceptowane
3 odrzucone

Zatwierdzanie wielu żądań dostępu


Aby zobaczyć żądania dostępu, wykonaj następujące polecenie:
Get-SPOListItems -ListTitle "Access Requests" -IncludeAllProperties $true | select requestedBy

Aby zatwierdzić wszystkie żądania dostępu na danej witrynie, należy wykonać następujące polecenia:
$items =(Get-SPOListItems -ListTitle -IncludeAllProperties "Access Requests" $true)
foreach ($item in $items) {Set-SPOListItem -ListTitle -ItemID "Access Requests" $item.ID -FieldToUpdate Status -ValueToUpdate 1}
Efekt końcowy:Odrzucanie wielu żądań dostępu


Aby odrzucić wszystkie żądania dostępu na danej witrynie, należy wykonać następujące polecenia:
$items =(Get-SPOListItems -ListTitle -IncludeAllProperties "Access Requests" $true)
foreach ($item in $items) {Set-SPOListItem -ListTitle -ItemID "Access Requests" $item.ID -FieldToUpdate Status -ValueToUpdate 3}


Zatwierdzanie oczekujących żądań dostępu


Aby zatwierdzić wszystkie oczekujące żądania dostępu na danej witrynie, należy wykonać następujące polecenia:
$items =(Get-SPOListItems -ListTitle -IncludeAllProperties "Access Requests" $true | where {$_.Status -eq 0})
$items | select Status
foreach ($item in $items) {Set-SPOListItem -ListTitle -ItemID "Access Requests" $item.ID -FieldToUpdate Status -ValueToUpdate 1}

Sprawdź wyniki końcowe:
Get-SPOListItems -ListTitle "Access Requests" -IncludeAllProperties $true | select status

Inne Języki


Artykuł jest dostępny w innych językach:
Approve or decline Access Requests in SharePoint 2013/2016 using Powershell and CSOM (en-US)