Skrzynka pocztowa witryny


Począwszy od marca 2017, dodając skrzynkę pocztową w witrynie SharePoint Online, otrzymamy poniższą informację:

Wynika to z nadchodzącej zmiany dotyczącej skrzynek pocztowych witryn - mianowicie funkcja ta przestanie być dostępna. Obecnie nowe organizacje nie mają już dostępu do skrzynek pocztowych witryn, a subskrypcje założone wcześniej nie mogą tworzyć nowych skrzynek.
Wszystkie dotychczasowo utworzone skrzynki są nadal dostępne i w pełni funkcjonalne. Zgodnie z komunikatem zamieszczonym tutaj:
https://support.office.com/en-us/article/Prepare-for-using-site-mailboxes-in-Office-365-6381daa5-3d98-4629-972d-d19e1dc48c1b
we wrześniu 2017 otrzymamy pomoc w migracji skrzynek pocztowych witryny SharePoint do Grup Office 365.

Inne Opcje


Podobne opcje jak skrzynka pocztowa witryny są obecnie oferowane przez Grupy Office 365 oraz skrzynki współdzielone.

Office 365 GroupsOffice 365 Groups są kombinacją możliwości SharePointa i Exchange, oferując zarówno witrynę SharePointa i skrzynkę pocztową powiązaną z grupą. Można zobaczyć to za pomocą Powershella:

# Połączenie ze SPO i EXO
Connect-SPOService -Url https://t321-admin.sharepoint.com
 
$sesja=new-pssession -configurationname microsoft.exchange -connectionuri "https://ps.outlook.com
/powershell/" -credential $credy -authentication basic -allowredirection
Import-PSSession $sesja

#Sprawdź witrynę SharePointa
Get-SPOSite

#Sprawdź skrzynkę powiązaną z Grupą Office 365
Get-Mailbox -GroupMailbox
Skrzynka udostępniona Skrzynki współdzielone/udostępnione nie wymagają osobnej licencji i oferują aż do 50GB przestrzeni. Można stworzyć je za pomocą Powershella:
New-Mailbox -Name "Shared Mailbox" -Shared


  lub Portalu Administracyjnego Office 365 nawigując do Groups (Grupy)>Skrzynki udostępnione:


  


Więcej informacji na temat udostępnionych skrzynek pocztowych można znaleźć tutaj:
https://support.office.com/pl-pl/article/Create-a-shared-mailbox-871a246d-3acd-4bba-948e-5de8be0544c9?ui=en-US&rs=en-US&ad=US

Inne Języki


Ten artykuł jest dostępny także w innych językach:
SharePoint Online: Site mailbox can no longer be created (en-US)

web
analytics