Deze pagina wordt zorgvuldig en nauwlettend gecontroleerd. Alle door u aangebrachte wijzigingen worden geëvalueerd en vervolgens snel geaccepteerd, verfijnd of teruggedraaid. Aangezien deze pagina een wiki-artikel is, zijn er mogelijk aanvullingen of verfijningen in deze releaseopmerkingen aangebracht door communityleden. Klik hier om het originele document met releaseopmerkingen te lezen.

Dit document met releaseopmerkingen beschrijft bekende problemen die u moet lezen voorafgaand aan de installatie of probleemoplossing van de release PowerPivot for Microsoft SQL Server 2012. (U kunt PowerPivot hier downloaden.) Dit document met releaseopmerkingen is alleen online beschikbaar en niet op het installatiemedium. Het document wordt periodiek bijgewerkt.

Raadpleeg voor informatie over de eerste stappen en de installatie van PowerPivot de PowerPivot Help, de PowerPivot-forums of de PowerPivot Wiki-portalpagina.

Inhoud

1.0 Vóór de installatie

2.0 Bekende problemen

1.0 Vóór de installatie

Voordat u PowerPivot installeert, moet u de onderstaande vereiste acties lezen.

1.1 De installatie van PowerPivot mislukt als de runtime van VSTO 4.0 niet is geïnstalleerd

U moet de runtime van Visual Studio Tools for Office (VSTO) 4.0 installeren voordat u PowerPivot installeert. U kunt de VSTO-runtime downloaden op deze pagina van het Microsoft Downloadcentrum. Dit probleem is alleen van toepassing op gebruikers van Office 2010. Wanneer Office 2010 SP1 is uitgebracht, hoeft de VSTO-runtime niet meer afzonderlijk te worden gedownload.

1.2 .NET Framework 4.0 vereist op de computer

Als .NET Framework 4.0 niet op uw computer is geïnstalleerd, wordt de SQL Server 2012-versie van PowerPivot for Excel wel geïnstalleerd, maar wordt het tabblad PowerPivot niet weergegeven op het Excel-lint. U moet .NET Framework 4.0 installeren.

1.3 Silverlight 5 vereist op uw computer

Zowel PowerPivot for SharePoint als Power View bevat Silverlight-onderdelen waarvoor Silverlight 5 moet worden geïnstalleerd op uw computer. Als de vereiste versie van Silverlight niet is geïnstalleerd, wordt gevraagd of u dit wilt installeren wanneer u naar een gedeelte van de webtoepassing gaat waarvoor Silverlight is vereist. U kunt Silverlight 5 installeren van http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=243096.

1.4 SharePoint Server 2010 SP1 vereist voor PowerPivot for SharePoint

Als u de functies van SQL Server 2012 in een SharePoint-omgeving wilt gebruiken, is SharePoint Server 2010 Service Pack 1 (SP1) vereist. Wij raden u aan ook de nieuwste patches voor SharePoint Server 2010 SP1 te installeren.

Oplossing: u moet SP1 installeren en alle patches op de serverfarm toepassen voordat u SQL Server-functies aan de farm toevoegt. Deze vereiste is van toepassing op de volgende SQL Server 2012-mogelijkheden:

· een instantie van de database-engine als databaseserver voor de farm gebruiken;

· PowerPivot voor SharePoint configureren;

· Reporting Services in SharePoint-modus integreren.

1.5 Er wordt geen automatische upgrade van bestaande PowerPivot for SharePoint-werkmappen uitgevoerd met SQL Server 2012

Als u een upgrade van de bestaande PowerPivot for SharePoint-installatie uitvoert naar de versie SQL Server 2012 van PowerPivot for SharePoint, wordt standaard geen automatische upgrade van bestaande PowerPivot for SharePoint-werkmappen uitgevoerd. Totdat u een upgrade van werkmappen uitvoert, kunt u deze gebruiken op SharePoint, maar mislukt de gegevensvernieuwing voor SQL Server 2008 R2 PowerPivot-werkmappen. SQL Server 2012 PowerPivot-werkmappen worden niet getroffen. U kunt de automatische upgrade echter configureren voor een PowerPivot for SharePoint-instantie waarmee een upgrade van SQL Server 2008 R2-werkmappen wordt uitgevoerd naar de nieuwste versie, waardoor gegevensvernieuwing mogelijk wordt voor deze werkmappen. Zie Upgrade PowerPivot for Excel and PowerPivot Data voor meer informatie.

Tijdelijke oplossing: als u de automatische upgrade van PowerPivot-werkmappen niet wilt inschakelen, moet u de werkmappen downloaden van SharePoint, een handmatige upgrade van de werkmappen uitvoeren door deze te openen in Excel en de werkmappen vervolgens weer uploaden naar SharePoint. De gegevensvernieuwing voor de werkmappen mislukt en u moet ook hiervan een handmatige upgrade uitvoeren.

[TERUG NAAR BEGIN]

2.0 Bekende problemen

De volgende problemen zijn bekend voor Microsoft SQL Server 2012 PowerPivot for SharePoint.

2.1 Geplande gegevensvernieuwing werkt niet als Tevens zo snel mogelijk vernieuwen is ingeschakeld


De vernieuwing wordt overgeslagen voor SQL Server 2012 PowerPivot for SharePoint-werkmappen waarvoor het selectievakje Tevens zo snel mogelijk vernieuwen is ingeschakeld in de planning voor gegevensvernieuwing. De PowerPivot for SharePoint-werkmap wordt vernieuwd zodra u klikt op de knop OK in de planning voor gegevensvernieuwing, maar alle volgende vernieuwingscycli worden overgeslagen. Na de eerste vernieuwing wordt de werkmap niet meer vernieuwd. De geschiedenis van gegevensvernieuwing bevat geen verdere vernieuwingspogingen voor de gegevens.

2.2 Besturingselement voor bellendiagrammen in PowerPivot Management Dashboard werkt mogelijk niet

Het besturingselement voor bellendiagrammen in PowerPivot Management Dashboard werkt niet als de landinstellingen van de SharePoint-server als volgt zijn:

· Betrokken notaties (foutmelding): dag/maand/jaar, jaar/dag/maand (voorbeelden: Europese talen, Indiaas, enz.)

· Niet-betrokken notaties (geen fout): maand/dag/jaar, jaar/maand/dag (voorbeelden: VS, Japans, enz.)

2.3 Validatie mislukt mogelijk als u een .bism-bestand maakt met PowerPivot for SharePoint


Een verbindingsbestand voor BI Semantic Model (.bism) wordt uitgevoerd in verschillende beveiligingsomgevingen tussen het moment waarop het wordt gevalideerd en het moment waarop het wordt gebruikt. Voor het gebruik moet het serviceaccount van de toepassing een SSAS Server-beheerder voor de doelserver zijn. Tijdens de validatie wordt echter het serviceaccount van de SharePoint-webtoepassing gebruikt. Het is daarom best mogelijk dat u een .bism-bestand maakt terwijl u niet in een webtoepassing met validatiemachtigingen werkt, en tijdens het gebruik van het bestand toch geen fout optreedt. U kunt dit controleren door het selectievakje Het koppelingsbestand opslaan zonder verbindingsvalidatie in te schakelen en op OK te klikken wanneer de validatie mislukt. Controleer of aan de toepassing waarin het .bism-bestand wordt gebruikt, bijvoorbeeld Excel Services of Reporting Services, de vereiste machtigingen zijn toegekend (d.w.z. het serviceaccount van de toepassing is een SSAS-serverbeheerder op de doelserver) en probeer het bestand vervolgens te gebruiken. Mogelijk kan het .bism-bestand gewoon worden gebruikt, zelfs als de validatie is mislukt.

[TERUG NAAR BEGIN]

© 2012 Microsoft Corporation. Alle rechten voorbehouden.