W poniższych przykładach wymagają modułu Powershell'a dostępnego tu na Galerii Technetu.

Microsoft dostarczył nam endpointy interfejsu API, które umożliwiają zdalną interakcję z witrynami. Poniższe artykuły pozwolą lepiej poznać usługę SharePoint 2013 REST, lub dowiedzieć się o wykonanywaniu podstawowych operacji przy użyciu programu SharePoint 2013:

  1. https://MSDN.Microsoft.com/en-us/library/Office/fp142380.aspx
  2. https://MSDN.Microsoft.com/en-us/library/Office/jj164022.aspx

Pełną listę punktów końcowych można znaleźć też tutaj:

Dokumentacja interfejsu API REST

Poniższe polecenie cmdlet wykorzystuje te możliwości, aby zrobić to, czego nie może dokonać program SharePoint Online Management Shell: pobrać obiekty SharePoint poniżej poziomu zbioru witryn, takie jak lista, elementy, przepływy pracy, czy typy zawartości. Przed rozpoczęciem

  1. Pobierz moduł z galerii Technet. Kliknij tu, aby rozpocząć pobieranie.
  2. Zaimportuj do Twojego programu Powershell, za pomocą polecenia Import-Module:
    import-module E:\technet\ 'Access Requests' \GetSPOObjects.psm1 -Verbose


Przykłady użycia

Uzyskaj wszystkie listy w witrynie

Get-SPOObject -Username t@t321.onmicrosoft.com -password $pass -Url "https://t321.sharepoint.com/polski" -Object "web/lists"


Otrzymanie jednej listy o nazwie "lista"

Get-SPOObject -Username t@t321.onmicrosoft.com -password $pass -Url "https://t321.sharepoint.com/polski" -Object "web/lists/getbytitle('lista')"


Uzyskanie wszystkich elementów z listy

Get-SPOObject -Username t@t321.onmicrosoft.com -password $pass -url https: //t321.sharepoint.com
-object "web/lists/getbytitle('lista')/items"

Wszystkie widoki listy w podwitrynie

Get-SPOObject -Username t@t321.onmicrosoft.com -password $pass -Url "https://t321.sharepoint.com/polski" -Object "web/lists/getbytitle('Access Requests')/views"


Nazwy wszystkich dostępnych typów zawartości z podwitryny

Get-SPOObject -Username t@t321.onmicrosoft.com -password $pass -Url "https://t321.sharepoint.com/polski" -Object "web/availablecontenttypes" | select name


Uzyskaj wszystkich użytkowników witryny

Get-SPOObject -Username t@t321.onmicrosoft.com -password $pass -Url https: //t321.sharepoint.com/polski -Object "web/siteusers"

Ciekawsze i bardziej zaawansowane scenariusze dostępne są pod Zobacz też.

Jeśli jest to Twoje pierwsze spotkanie z REST API i nie jesteś pewny, co jest możliwe, użyj tego modułuJest to wersja bardziej ograniczona, ale można TAB-ować poprzez wszystkie sugestie dla parametru -Object.Pliki do pobraniaZobacz też