Powiadomienia o udostępnianiuPowiadomienia o udostępnianiu informują właściciela/administratora usługi OneDrive dla Firm o tym, kiedy:
  • inni użytkownicy zapraszają dodatkowych użytkowników zewnętrznych do korzystania z udostępnionych plików
  • użytkownicy zewnętrzni akceptują zaproszenia udostępniania
  • ktoś tworzy lub modyfikuje link dostępu anonimowego
The powiadomienia o udostępnianiu w usłudze OneDrive dla Firm mogą być ustawione za pomocą Centrum Administracyjnego Programu SharePoint w zakładce Udostępnianie:
 Te trzy rodzaje powiadomień można też włączyć lub wyłączyć korzystając z Powershella. Są one właściwościami obiektu TENANT i zostały dodane w aktualizacjach sierpniowej 2016 i lutowej 2017. Dokładny opis aktualizacji można przeczytać w jęz. angielskim w poniższych linkach:
New SharePoint CSOM version released for SharePoint Online - August 2016 Updated
New SharePoint CSOM version released for SharePoint Online - February 2017

Te trzy właściwości to:
  • NotifyOwnersWhenInvitationsAccepted, która decyduje o tym, czy mail powinien być wysłany, gdy użytkownicy zewnętrzni akceptują zaproszenia udostępniania  
  • NotifyOwnersWhenItemsReshared, która decyduje o tym, czy mail powinien być wysłany, gdy inni użytkownicy zapraszają dodatkowych użytkowników zewnętrznych do korzystania z udostępnionych plików
  • OwnerAnonymousNotification, która decyduje o tym, czy mail powinien być wysłany, gdy ktoś tworzy lub modyfikuje link dostępu anonimowegoOwnerAnonymousNotification


CSOM


Przykład, jak można włączyć wysyłanie maili, gdy ktoś tworzy lub modyfikuje link dostępu anonimowego w moim OneDrive, za pomocą CSOM i właściwości OwnerAnonymousNotification obiektu Tenant:
#Paths to SDK
Add-Type -Path "C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Web Server Extensions\16\ISAPI\Microsoft.SharePoint.Client.dll"
Add-Type -Path "C:\Program Files\SharePoint Client Components\16.0\Assemblies\Microsoft.Online.SharePoint.Client.Tenant.dll"
 
$ctx=New-Object Microsoft.SharePoint.Client.ClientContext($url)
$ctx.Credentials = New-Object Microsoft.SharePoint.Client.SharePointOnlineCredentials($Username$password)
$ctx.ExecuteQuery()
 
$spoTenant= New-Object Microsoft.Online.SharePoint.TenantAdministration.Tenant($Ctx)
$ctx.Load($spoTenant)
$ctx.ExecuteQuery()
$spoTenant.NotificationsInOneDriveForBusinessEnabled =$true
$spoTenant.OwnerAnonymousNotification=$true
$ctx.Load($spoTenant)
$ctx.ExecuteQuery()
Write-Output $spoTenant 

Pełny skrypt Notify OneDrive for Business owner if anonymous link to their content is created Jump  jest dostępny w Galerii Technet.

SharePoint Online Management Shell

Aby włączyć powiadomienia:
Set-SPOTenant -OwnerAnonymousNotification $true
Aby wyłączyć powiadomienia:
Set-SPOTenant -OwnerAnonymousNotification $falseNotifyOwnersWhenItemsResharedCSOM


Przykład poniżej pokazuje, jak można włączyć lub wyłączyć wysyłanie powiadomień do właścicieli OneDrive dla Firm, kiedy inni użytkownicy udostępniają zawartość OneDrive's danego właściciela: 
#Paths to SDK
Add-Type -Path "C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Web Server Extensions\16\ISAPI\Microsoft.SharePoint.Client.dll"
Add-Type -Path "C:\Program Files\SharePoint Client Components\16.0\Assemblies\Microsoft.Online.SharePoint.Client.Tenant.dll" 
 
$ctx=New-Object Microsoft.SharePoint.Client.ClientContext($url)
$ctx.Credentials = New-Object Microsoft.SharePoint.Client.SharePointOnlineCredentials($Username$password)
$ctx.Load($ctx.Web)
$ctx.ExecuteQuery()
 
$spoTenant= New-Object Microsoft.Online.SharePoint.TenantAdministration.Tenant($Ctx)
$ctx.Load($spoTenant)
$ctx.ExecuteQuery()
$spoTenant.NotifyOwnersWhenItemsReshared=$NotifyOwnersWhenItemsReshared
$ctx.Load($spoTenant)
$ctx.ExecuteQuery()
Write-Output $spoTenant 

Pełny skrypt Notify OneDrive for Business owner if their content is reshared Jump jest dostępny w Galerii Technet.
       
      

SharePoint Online Management Shell


Set-SPOTenant -NotifyOwnersWhenItemsReshared $true


NotifyOwnersWhenInvitationsAccepted


Ta właściwość odpowiada za wysyłanie powiadomień do właściciela usługi OneDrive dla Firm, gdy użytkownicy zewnętrzni zaakceptują otrzymane zaproszenia do współdzielenia.   

CSOM


#Paths to SDK
Add-Type -Path "C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Web Server Extensions\16\ISAPI\Microsoft.SharePoint.Client.dll"
Add-Type -Path "C:\Program Files\SharePoint Client Components\16.0\Assemblies\Microsoft.Online.SharePoint.Client.Tenant.dll"
 
$ctx=New-Object Microsoft.SharePoint.Client.ClientContext($url)
$ctx.Credentials = New-Object Microsoft.SharePoint.Client.SharePointOnlineCredentials($Username$password)
$ctx.Load($ctx.Web)
$ctx.ExecuteQuery()
 
$spoTenant= New-Object Microsoft.Online.SharePoint.TenantAdministration.Tenant($Ctx)
$ctx.Load($spoTenant)
$ctx.ExecuteQuery()
$spoTenant.NotifyOwnersWhenInvitationsAccepted=$NotifyOwnersWhenInvitationsAccepted
$ctx.Load($spoTenant)
$ctx.ExecuteQuery()


SharePoint Online Management ShellSet-SPOTenant -NotifyOwnersWhenInvitationsAccepted $true Mobilne powiadomienia wypychaneMobilne powiadomienia wypychane umożliwiają użytkownikom uzyskiwanie mobilnych powiadomień wypychanych dotyczących zmian zawartości usługi OneDrive dla Firm. Funkcję tę można uruchomić w Centrum Administracyjnym Programu SharePoint:


CSOM


Mobilne powiadomienia wypychane można włączyć używając wlaściwości NotificationsInOneDriveForBusinessEnabled obiektu Microsoft.Online.SharePoint.TenantAdministration.Tenant:

$spoTenant= New-Object Microsoft.Online.SharePoint.TenantAdministration.Tenant($Ctx)
$ctx.Load($spoTenant)
$ctx.ExecuteQuery()
$spoTenant.NotificationsInOneDriveForBusinessEnabled=$true

SharePoint Online Management Shell


Mobilne powiadomienia wypychane można także włączyć lub wyłączyć używając SharePoint Online Management Shell i następujących poleceń:

Aby włączyć:

Connect-SPOService
Set-SPOTenant -NotificationsInOneDriveForBusinessEnabled $true

Aby wyłączyć:

Connect-SPOService
Set-SPOTenant -NotificationsInOneDriveForBusinessEnabled $false

Zobacz także SharePoint Online Sharing settings with CSOM