Jak to działa?


Jedną z możliwości powstrzymania użytkowników przed synchronizowaniem zawartości OneDrive dla Firm na lokalnym dysku jest ukrycie przycisku synchronizuj w następujący sposób:

Poniższy artykuł pokaże dwa sposoby zmiany ustawień tak, aby usunąć lub przywrócić przycisk "Synchronizuj":
  • Centrum Administracyjne programu SharePoint
  • Powershell i CSOM


Centrum administracyjne programu SharePointCentrum administracyjne programu SharePoint znajduje się zawsze pod adresem https://TENANT-admin.sharepoint.com. Po otwarciu Centrum, przejdź do zakładki Ustawienia. Znajdź poniższe ustawienie i wybierz odpowiednią opcję:

CSOM


Właściwość, która reguluje to ustawienie nazywa się HideSyncButtonOnODB, czyli z ang. ukryj przycisk synchronizuj na ODB. Można ją zmienić w następujący sposób:
$spoTenant= New-Object Microsoft.Online.SharePoint.TenantAdministration.Tenant($Ctx)
$spoTenant.HideSyncButtonOnODB=$HideSyncButtonOnODB


Pełen skrypt#Paths to SDK
Add-Type -Path "C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Web Server Extensions\16\ISAPI\Microsoft.SharePoint.Client.dll"
Add-Type -Path "C:\Program Files\SharePoint Client Components\16.0\Assemblies\Microsoft.Online.SharePoint.Client.Tenant.dll" 
 
$ctx=New-Object Microsoft.SharePoint.Client.ClientContext($url)
$ctx.Credentials = New-Object Microsoft.SharePoint.Client.SharePointOnlineCredentials($Username$password)
$spoTenant= New-Object Microsoft.Online.SharePoint.TenantAdministration.Tenant($Ctx)
$ctx.Load($spoTenant)
$ctx.ExecuteQuery()
$spoTenant.HideSyncButtonOnODB=$HideSyncButtonOnODB
$ctx.Load($spoTenant)
$ctx.ExecuteQuery()
return $spoTenant 

Skrypt Hide OneDrive for Business Sync button using Powershell and CSOM można znaleźć i pobrac w Galerii TechNetu. 


Zobacz także


Ustaw powiadomienia w OneDrive dla Firm za pomocą Powershell'a (pl-PL)