W tym artykule opisano funkcję niestandardowego modułu SharePoint Online dostępnego do pobrania i instalacji na Galerii Technet oraz GitHub.
Artykuł ten jest tłumaczeniem angielskiej wersji dostępnej tutaj.
Connect-SPOCSOM
To polecenie łączy Cię do konkretnej podwitryny lub zbioru witryn, gdzie chcesz wykonać inne polecenia, takie jak przenoszenie elementów, tworzenie list, zmienianie ustawień, itp. Konieczne jest, aby uruchomić to polecenie przed wykonaniem innych poleceń. Jeśli nie połączysz się, inne polecenia będą zwracać komunikaty o błędzie lub puste wyniki.

Parametry


Nazwa parametru Opis
  URL
   
Adres URL zbioru witryn, np. https://TENANT.sharepoint.com/sites/SampleSitecollection
 Username Wzajemnie się wykluczają z parametrem Credential. Nazwa logowania użytkownika, np. trialUser@trialTenant.onmicrosoft.com
Credential Wzajemnie się wykluczają z parametrem Username.

Przykłady


---PRZYKŁAD 1---


Connect-SPOCSOM -Username test@TestTenant.onmicrosoft.com -Url https://testTenant.sharepoint.com/sites/teamsitewithlibraries

---PRZYKŁAD 2---

$username =test@TestTenant.onmicrosoft.com
Connect-SPOCSOM -Username $username -Url $url---PRZYKŁAD 3---

$cred =Get-Credential
Connect-SPOCSOM -Credential $cred -Url "https://trialTEST.sharepoint.com/sites/test"
Zobacz też