Jest to zbiór artykułów i innych zasobów opisujących moduł programu SharePoint Server i SharePoint Online, nawiązujących do jego poleceń, parametrów i zastosowań.
Pobierz

Moduł SPOMod do zarządzania listami, elementami i plikami. Aby uruchomić bezpośrednio kliknij Pobierz tu.

Od niedawna SPOMod jest także dostępny na GitHub, gdzie można komentować i samodzielnie wprowadzać poprawki do kodu.  

Instrukcja instalacji

SharePoint Online SPOMod: Installation guide

Polecenia


W języku polskim:
Connect-SPOCSOM (pl-PL)

Get-SPOList (pl-PL)
New-SPOList (pl-PL)
Set-SPOList (pl-PL)
Remove-SPOList (pl-PL)

New-SPOListItem (pl-PL)
Get-SPOListItems (pl-PL)
Remove-SPOListItem (pl-PL)

Get-SPOListView (pl-PL)
Remove-SPOListView (pl-PL)

Get-SPOListColumn (pl-PL)
Remove-SPOListColumn (pl-PL)

Get-SPOContentType (pl-PL)

W języku angielskim:
Connect-SPOCSOM  (for SharePoint Online)
Connect-SPCSOM  (for SharePoint Server)

Get-SPOList
New-SPOList
Set-SPOList
Remove-SPOList

Get-SPOListCount
Remove-SPOListInheritance
Restore-SPOListInheritance

Get-SPOListView
New-SPOListView
Set-SPOListView
Remove-SPOListView

Get-SPOListItems
New-SPOListItem
Set-SPOListItem
Remove-SPOListItem

Remove-SPOListItemInheritance
Restore-SPOListItemInheritance

Get-SPOListColumn
New-SPOListColumn
Set-SPOListColumn
Remove-SPOListColumn

Get-SPOFolderFiles

Set-SPOFileCheckout
Set-SPOFileCheckin
Approve-SPOFile
Deny-SPOFileApproval
Copy-SPOFile

Get-SPOContentType
New-SPOListContentType
New-SPOSiteContentType
New-SPOListContentTypeColumn
New-SPOSiteContentTypeColumn
Remove-SPOContentType
Set-SPOContentType

Get-SPOTermGroups
Get-SPOHashTagsTermSet
Get-SPOHashTagsTerms
Get-SPOKeyWordsTermSet
Get-SPOTermStore
New-SPOTermGroup
Set-SPOTermGroup
Set-SPOTermSet

Przykłady użycia

W języku polskim:
Zarządzanie wieloma elementami listy SharePoint przy użyciu Powershell'a (pl-PL)
Zatwierdzanie lub odrzucanie żądań dostępu w programie SharePoint 2013/2016 za pomocą programu Powershell i CSOM (pl-PL)
Wyszukiwanie żądań dostępu na polskiej witrynie SharePoint za pomocą Powershella i REST API

W języku angielskim:
Working with multiple items using Powershell
Manage SharePoint Online Access Requests using Powershell
Restoring and removing item permissions in subfolders for SharePoint Online using Powershell
SharePoint Online: Get all checked-out files using Powershell
Approve or decline Access Requests in SharePoint 2013/2016 using Powershell and CSOM (en-US)