W tym artykule opisano funkcję niestandardowego modułu SharePoint Online dostępnego do pobrania i instalacji na Galerii Technet oraz GitHub.Get-SPOList

Polecenie pobiera wszystkie listy z danej witryny. W celu pobrania określonej listy, użyjwhere (przykłady poniżej).

Parametry

IncludeAllProperties Opcjonalne Switch. Domyślnie ustawioną wartość $false. Gdy użyty, pobiera właściwości list, w tym przepływy pracy, widoki, ustawienia przechowywania wersji.
 

Przykłady

---PRZYKŁAD 1---
Get-SPOList---PRZYKŁAD 2---
Get-SPOList -IncludeAllProperties 

---PRZYKŁAD 3---
Pobieranie właściwości jednej listy.
Get-SPOList -IncludeAllProperties | where {$_.Title -eq "Documents"}---PRZYKŁAD 4---
Wybierz wszystkie puste listy (biblioteka jest również listą).
Get-SPOList -IncludeAllProperties where {$_.ItemCount -eq 0} | select title, RootFolder.ServerRelativeUrl---PRZYKŁAD 5---
Sprawdź ustawienia przechowywania wersji dla wszystkich list.
Get-SPOList -IncludeAllProperties $true | select title, *version*---PRZYKŁAD 6---
Sprawdź liczbę elementów na wszystkich listach.
Get-SPOList -IncludeAllProperties select title, itemcount

---PRZYKŁAD 7---
Eksportowanie list i ustawień do pliku CSV.
Get-SPOList -IncludeAllProperties | export-csv c:\testytoDelete.csv---PRZYKŁAD 8---
Uzyskaj wszystkie biblioteki dokumentów.
Get-SPOList -IncludeAllProperties where {$_.BaseTemplate -eq 101} | select titleZobacz też

SPOMod Cmdlets and Resources 
Polecenia i zasoby modułu SharePointa SPOMod (pl-PL)
Connect-SPOCSOM
Connect-SPOCSOM (pl-PL)
Get-SPOList
New-SPOList

PowershellScripts @ GitHub