W tym artykule opisano funkcję niestandardowego modułu SharePoint Online dostępnego do pobrania i instalacji na Galerii Technet oraz GitHub.
Artykuł ten jest tłumaczeniem angielskiej wersji dostępnej tutaj.
Get-SPOListItems

Pobiera elementy listy.

Parametry

ListTitle Obowiązkowe Nazwa listy
IncludeAllProperties Opcjonalne Bool. Określa, czy należy pobrać wszystkie właściwości elementu lub tylko ID i tytuł. Domyślnie ustawiona wartość $false.
Recursive Opcjonalne Switch. Określa, czy mają być pobrane tylko elementy z górnego folderu, czy też polecenie ma przejść przez wszystkie foldery i podfoldery.
  

Przykłady

---PRZYKŁAD 1---
Get-SPOListItems -ListTitle MyListName

---PRZYKŁAD 2---
Pobierz wszystkie elementy i ich właściwości:
Get-SPOListItems -ListTitle MyList6 -IncludeAllProperties $true -Recursive

---PRZYKŁAD 3---
Pobieranie pojedynczego elementu i jego właściwości:
Get-SPOListItems -ListTitle MyList6 -IncludeAllProperties $true -Recursive | where {$_.ID -eq 1}
---PRZYKŁAD 4---
Pobieranie wszystkich elementów z listy, która zawiera ponad 5000 elementów (dostępne od aktualizacji z września'17):
Get-SPOListItems -ListTitle testitems -IncludeAllProperties $true -Verbose -RecursiveZobacz też

PowershellScripts @ GitHub