W tym artykule opisano funkcję niestandardowego modułu SharePoint Online dostępny do pobrania i instalacji tu.
Remove-SPOList

Usuwa listę w witrynie SharePointa. 


Parametry

ListName Obowiązkowe Nazwa listy do usunięcia
 


Przykłady

---PRZYKŁAD 1---
Usuwanie listy.
Remove-SPOList -ListName quick5---PRZYKŁAD 2---
Usuwanie wielu list. Nazwy listy mogą być zaimportowane z pliku csv albo określone przez dany warunek.  Poniższy przykład próbuje usunąć wszystkie listy z witryny. Na szczęście SharePoint nie pozwoli nam usunąć domyślnych list systemowych i dla nich wyrzuca błąd. Nasze niestandardowe listy zostaną usunięte. 
$titles =(get-spolist).Title
foreach ($titel in $titles){Remove-SPOList -ListName $titel}
Zobacz też

SPOMod Cmdlets and Resources 
Polecenia i zasoby modułu SharePointa SPOMod (pl-PL)
Connect-SPOCSOM
Connect-SPOCSOM (pl-PL)
Get-SPOList
Get-SPOList (pl-PL)
New-SPOList