W tym artykule opisano funkcję niestandardowego modułu SharePoint Online dostępny do pobrania i instalacji na GitHub.
Artykuł ten jest tłumaczeniem angielskiej wersji dostępnej tutaj.Set-SPOList

Ustawia właściwości listy.

Parametry


       
ListName Obowiązkowe String Nazwa listy
NoCrawl Opcjonalne Bool Określa, czy elementy listy mają być wyświetlane w wynikach wyszukiwania
Title Opcjonalne String Określa nowy tytuł listy
Tag Opcjonalne String  
ContentTypesEnabled Opcjonalne bool Ustawia typ zawartości zarządzania
Description Opcjonalne String

DraftVersionVisibility Opcjonalne Int   Set(0,1,2)

Reader Może wyświetlić podrzędny numer wersji dokumentu tymczasowego. Wartość = 0.
Author Autor może wyświetlić podrzędny numer wersji dokumentu tymczasowego.Wartość = 1.

Approver Osoba zatwierdzająca może wyświetlić podrzędny numer wersji dokumentu tymczasowego.Wartość = 2.

EnableAttachments Opcjonalne bool  
EnableMinorVersions Opcjonalne bool  
EnableFolderCreation Opcjonalne bool  
EnableVersioning Opcjonalne bool  
EnableModeration Opcjonalne bool  
ForceCheckout Opcjonalne bool  
 Hidden Opcjonalne bool  
IRMEnabled Opcjonalne bool  
IsApplicationList Opcjonalne bool  
OnQuickLaunch Opcjonalne bool  Przykłady

---PRZYKŁAD 1---
Zmień tytuł list.
Set-SPOList -ListName Quick1 -Title "Quick1 New Title"


---PRZYKŁAD 2---
Zmień ustawienia dla jednej listy.
Set-SPOList -ListName Quick1 -NoCrawl $true -ContentTypesEnabled $true -Description "Powershell Description" -DraftVersionVisibility 0 -EnableAttachments $false -EnableFolderCreation $true -EnableVersioning $true
---PRZYKŁAD 3---
Wł��cz przechowywanie wersji dla wszystkich list.
foreach $title in (Get-SPOList).Title){Set-SPOList -ListName $title -EnableVersioning $true}


---PRZYKŁAD 4---
Włącz typy zawartości dla wszystkich list.
foreach $title in (Get-SPOList).Title){Set-SPOList -ListName $title -ContentTypesEnabled $true}


---PRZYKŁAD 5---
Listę można dodać do Szybkiego uruchamiania (menu po lewej stronie)
Set-SPOList -ListName Quick1 -OnQuickLaunch $true
---PRZYKŁAD 6---
Usunąć bibliotekę z Menu "Szybkie Uruchamianie".
Set-SPOList -ListName Documents -OnQuickLaunch $false


---PRZYKŁAD 7---
Pokaż wszystkie ukryte listy.
foreach $title in (Get-SPOList).Title){Set-SPOList -ListName $title -Hidden $false}


---PRZYKŁAD 8---
Upewnij się, że elementy listy są wyświetlane w wynikach wyszukiwania.
Set-SPOList -ListName Quick2 -NoCrawl $false
Zobacz też

SPOMod Cmdlets and Resources
Polecenia i zasoby modułu SharePointa SPOMod (pl-PL)
Connect-SPOCSOM (pl-PL)
Get-SPOList (pl-PL)
PowershellScripts @ GitHub