W tym artykule opisano funkcję niestandardowego modułu SharePoint Online dostępnego do pobrania i instalacji na Galerii Technet  oraz GitHub.
To polecenie akceptuje Pipeline.
Remove-SPOListView

Usuwa widok listy.

Parametry

Nazwa_listy Obowiązkowe Wzajemnie się wykluczają z ListGUID. Nazwa listy, gdzie jest widok.
ListGUID Obowiązkowe Wzajemnie się wykluczają z nazwa_listy. Identyfikator GUID listy, gdzie jest widok.
ViewGUID Obowiązkowe Wzajemnie się wykluczają z ViewName. Identyfikator GUID widoku do usunięcia.
ViewName Obowiązkowe Wzajemnie się wykluczają z ViewGUID. Nazwa widoku do usunięcia.


Przykłady

---PRZYKŁAD 1---
Usuwanie widoku listy przy użyciu identyfikatora GUID.
Remove-SPOListView -ListGUID  95D9A2CF-07C7-4128-BAEB-2367AA7C78D2 -ViewGUID 1DD28B05-C38A-4357-A873-74DA1D6F76FC


---PRZYKŁAD 2---
Usuwanie widoku listy przy użyciu nazwy.
Remove-SPOListView -ListName MyList1 -ViewName FiveThousandVie


---PRZYKŁAD 3---
Pobieranie i usuwanie wszystkich widoków listy (Uwaga: po wykonaniu tego polecenia lista nie będzie dostępna za pośrednictwem interfejsu użytkownika i będzie pokazywała błąd 404)
Get-SPOListView -ListName MyList6 -IncludeAllProperties | Remove-SPOListViewZobacz też

Polecenia i zasoby modułu SharePointa SPOMod (pl-PL)
Connect-SPOCSOM (pl-PL)
Get-SPOList (pl-PL)
Get-SPOListView (pl-PL)
SPOMod Cmdlets and Resources (en-US)

PowershellScripts @ GitHub