خیلی از ادمینهایی که مدیریت اکتیو دایرکتوری را به عهده دارند، ویزارد Object Delegation Wizard همیشه را میبینند و یا استفاده میکننند. این ویزارد آنها را کمک میکند تا آنها به کسانی که در نظر دارند مجوزهای لازم برای کار با اکتیو دایرکتوری را بدهند. با این ویزارد میشود سریع این مجوزها را داد. اما اگر توجه کرده باشیم تعداد این مجوزها بسیار کم است .

خیلی از ادمینها نمیدانند که میتوان تعداد آن را افزایش داد تا کار خود را در دادن مجوزها آسان تر کنند .

عکس زیر قبل از ایجاد تغیرات برای زیاد کردن است
.ابتدا قبل از هر چیز ببینیم این ها در کجا و در کدام فایل ذخیره شده است .

این یک فایل TXT است به نام delegwiz.inf  که در همه دومین کنترولها (Domain Controller) و همچنین ممبر سرورها  (Member Server) موجود است و در هرزمان قابل تغییر. این فایل در دایرکتوری Windows است. در ویندوزهای ۲۰۰۰ و ۲۰۰۳ در این مسیر است Windows\Inf و در ویندوز ۲۰۰۸ در این مسیر Windows\System32

ادمینها میتوانند برای راحتی کار در این فایل Templates دیگری اضافه کنند .

به طور مثال محل این فایل در ویندوز ۲۰۰۸این هم برای همه کاملا مشخص است که اگر چندین DC داریم و روی یکی این تغییر را دادیم، به DC های دیگر این تغییر اتوماتیک اضافه نمیشود ، بلکه باید این فایل کپی شود .


خوب ابتدا فایل اصلی را به طور مثال به  delegwiz-back.inf تغییر میدهیم .

سپس Notepad را باز کرده و جدول زیر را در آن کپی و به نام delegwiz.inf ذخیره میکنیم، در آخر این فایل را در همان محلی که فایل اول را تغییر نام دادیم کپی میکنیم .

Appendix O: Active Directory Delegation Wizard File

در آخر بعد از انجام, با باز کردن ویزارد Object Delegation Wizard میتوانید آیتم های جدید را ببینید .