تعریف امتیازهای اعتباربخشی و مدال های موفقیت وچگونگی کسب آنها


امتیازهای اعتباربخشی
امتیازهای اعتباربخشی سطح مشارکت شما در جامعه  MSDN/TechNet را منعکس می کنند. نشان می دهد که چقدر شما میتونید منبع قابل اعتمادی باشید. اگر

 شخصی مطلبی را عنوان کند و بیش از 100000 امتیازداشته باشد و فردی دیگر آن را رد کند در حالیکه 35 امتیاز داشته باشد، گفته های کدام یک مورد تایید

 شماست؟

شما امتیازاعتباربخشی را با موفق شدن کسب می کنید.در فوروم وقتی که پست شما تایید می شود یا پاسخ داده می شود و افراد بعنوان یک پست مفید به آن رای

 می دهند، در گالری با افزایش دانلود عکس ها، وقتی که افراد کدهای شما را ارزیابی یا دانلود می کنند . در وبلاگ وقتی پست شما دیده می شود و همچنین افراد

 امتیاز بالایی به پست های شما می دهند.

و در آخر و مهمتر از همه ، وقتی مقاله که شما نویسنده یا ویرایشگر آن باشید تعداد بازدید بالایی داشته باشد، در ویکی به چشم می آید
  • در ابتدا مقاله ای که شما مولف آن بوده ایداگر یک از ده امتیازاحتمال بازدید صفحه داشته باشد،(تنوع امتیازها بین 500 تا 1 میلیون بازدیدهای صفحه هست)،
 شما بین +5 تا +2500 امتیاز اعتباربخشی کسب می کنید.

  • و دوم اینکه مقاله ای که شما ویرایش کرده اید، بازدیدصفحه یک از ده امتیازبرسد،(تنوع امتیازهابین500 و1میلیون بازدیدهای پیج هست) .شما ،با توجه به کمیت
 ویرایش و امتیاز بدست آمده، واجد شرایط هستید که بخشی ازمجموعه امتیازهای در دسترس را دریافت کنید. پس شما بین +1 تا +250 امتیاز اعتباربخشی دریافت

 می کنید. خلاصه ای از فعالیت ه��ی ویکی

فعالیت ها    امتیازهاایجاد
امتیازهاویرایش
پیام فعالیت ( نویسنده اصلی )
مقاله 500مرتبه بازدید شده 5 1 مقاله 15دقیقه از اعتبار خود را کسب کرده است. تبریک
مقاله 1000مرتبه بازدید شده 10 1 مقاله به حد بحرانی دست پیدا کرده!!..عالیه!
مقاله 3000مرتبه بازدید شده 25 3 مقاله این مقاله از بسته بودن دور شده.پیشرفت خوبیست!
مقاله 5000مرتبه بازدید شده 30 3 مقاله نفوذ کرده. .. این یک برد هست!
مقاله 10000مرتبه بازدید شده 50 5 مقاله تبدیل به یک بینش شده... کار حماسی!
مقاله20000مرتبه بازدید شده 150 15 مقاله یک پدیده جهانی شده
مقاله viewed 50,000 times 200 20 مقاله مثل یک تجارت جهانی شده.
مقاله viewed 100,000 times 250 25 مقاله رسما بهترین حالت ممکن شده... تبریک!
مقاله viewed 500,000 times 1,000 100 مقاله رکورد جهانی را شکسته... باورنکردنیست!
مقاله viewed 1,000,000 times 2,500 250 مقالهحد نهایت شبکه های اینترنت دسترسی یافته.. شما برنده شدید. تبریک.
مقالهمنتشر شده 0 0 مقاله ای با این عنوان در تکنت ویکی ارائه شده
مقاله ویرایش شده 0 0 مقاله ای با این عنوان در تکنت ویکی بروزرسانی شده
کامنت برای مقاله گذاشته شده 0 0 کامنتی برای مقاله ای با این عنوان با این مشخصات در تکنت ویکی ایجاد شده
کامنت ایجاد شده و مقاله ویرایش شده 0 0 کامنتی برای مقاله با مشخصات زیر ایجاد شده
                                                                                                           

مدال های موفقیت

مدال های موفقیت میزان دستاوردهای شمارا نشان می دهد. در حالیکه امتیازهای اعتباربخشی بر کیفیت آنچه شما انجام می دهید تمرکز میکند. مدال های موفقیت

 بر کمیت آنچه شما انجام می دهیدتمرکز می کند. بنابراین شما می توانید همه آنها را دسته بندی کنید. بطوریکه مشاهده خواهید کرد شما با مدال های برنز می

 توانید سریع برنده شوید ولی مدال طلا نیازمند فعالیت بیشتری هست.

در اینجا نشان داده شده که در تکنت چه چیزهایی می توانید بدست آورید:

برنز
ویرایشگر جدید ویکی: یک مقاله ویرایش شده ویکی
شرکت کننده جدید ویکی: یک مقاله جدید ویکی
مفسر جدید ویکی: یک کامنت ویکی

نقره:
ویرایشگر ویکی II : بیست و پنج مقاله ویکی ترجمه شده که 10 مورد از مقاله ها 500مرتبه بازدید شده.
شرکت کننده ویکیII : ده مقاله جدید ویکی که 6 مورد از مقاله ها 500مرتبه بازدید شده.
ویرایشگر انجمن ویکی II : ده کامنت بازبینی شده ( برای توضیح ویرایش های شما)
مفسر ویکی II :سی و پنج کامنت ویکی

ط��ا
مفسر ویکی
III : 100کامنت ویکی
ویرایشگرجامعه ویکی
III : 50 کامنت بازبینی شده
ویرایشگر ویکی
III : 100مقاله ویرایش شده ویکی و 20 تا از مقاله های ویکی 500بازدید صفحه داشته
شرکت کننده ویکی
III : 50مقاله جدید ویکی و 20 تا از مقاله های ویکی 500بازدید صفحه داشته
ویکی نینجا : 500 مقاله جدید ویکی
مستر ویکی نینجا :هزار مقاله جدید ( کسی به این سطح هنوز نرسیده )
سطح عالی ویکی نینجا : 2هزار مقاله جدید ویکی


   

خلاصه پیشرفت در ویکی

پیشرفت مدال فعالیت توضیحات
شرکت کننده جدید ویکی Ícone de realização برنز1x تعدادمقاله ایجاد شده اولین مقاله خود را بعنوان شرکت کننده ویکی انتشار داده است.
شرکت کننده ویکیII Ícone de realização نقره10x تعدادمقاله ایجاد شده6x500 تعداد بازدیدها
چندبار مقاله های باکیفیت ویکی منتشر کرده.
شرکت کننده ویکیIII Ícone de realização طلا50x تعدادمقاله ایجاد شده20x500 تعداد بازدیدها
نشان دهنده ی مشارکت پیوسته و با کیفیت بالا در ویکی
ویرایشگرجدید ویکی Ícone de realização برنز1x تعداد مقاله ویرایش شده اولین بازبینی خود را روی مقاله ویکی انجام داده
ویرایشگرویکی
II
Ícone de realização نقره25x تعدادویرایش ها10x500 تعداد بازدیدها
ویرایش های متعدد انجام شده که به ادامه ارتباط با گروه کمک می کند
ویرایشگر ویکیIII Ícone de realização طلا100x تعداد ویرایش ها20x500 تعداد بازدیدها
نشان دهنده تعهد پیوسته برای فراهم کردن بازبینی های معنادار در ویکی
مفسر جدید ویکی Ícone de realização برنز1x تعداد کامنت اولین کامنت خود را در ویکی پست کرده است.
مفسر ویکیII Ícone de realização نقره35x تعدادکامنت در کامنت های متعدد در مقاله های ویکی مشارکت کرده اید
مفسر ویکیIII Ícone de realização طلا100x تعدادکامنت ها نشان دهنده تعهد ادامه دار برای مشارکت در جامعه ویکی
ویرایشگر جامعه ویکی Ícone de realização نقره10x تعدادکامنت های بازنویسی شده مقاله های متعدد بازنویسی شده وکامنت های متعددی برای بازبینی ایجاد شده
ویرایشگر II جامعه ویکی Ícone de realização طلا50x تعدادکامنت های بازنویسی شده نشان دهنده تعهد مداوم به کیفیت ویکی از طریق ویرایش های متعدد با ارسال نظرات
ویکی نینجا Ícone de realização طلا500x تعدادمقاله ایجاد شده نشان دهنده تعهد جدی برای موفقیت ویکی...سپاس
مستر ویکی نینجا Ícone de realização طلا1000x تعدادمقاله ایجاد شده نشان دهنده تعهد خیلی زیاد برای موفقیت ویکی .. فوق العادست
مرتبه عالی در ویکی نینجا Ícone de realização طلا2000x تعدادمقاله ایجاد شده شما مر��به عالی در ویکی هستید . بسادگی میتوان گفت باورنکردنیست!
                                                                                               

زبان های دیگر :