Użytkownicy Microsoft 365 mogą dzielić się zawartością swoich OneDrive, udostępniać pliki i współpracować nad 
dokumentami z dowolnymi osobami z organizacji lub spoza niej.

Wstęp


Aby mieć większą kontrolę nad wysyłanymi zaproszeniami, Administrator usługi OneDrive może dodać do każdego zaproszenia wysyłanego w OneDrive dla Firm do użytkowników spoza organizacji pole UDW. Pole Ukryte do Wiadomości pozwala na wysyłkę kopii wiadomości do dodatkowego użytkownika lub użytkowników sprecyzowanych przez Administratora usługi OneDrive dla Firm.
Od momentu uruchomienia tego ustawienia, użytkownik sprecyzowany w polu UDW będzie otrzymywać kopie wszystkich zaproszeń wysyłanych przez użytkowników do użytkowników spoza organizacji. Osoba zaproszona będzie w polu DO, a osoba zapraszająca w polu OD. W przykładzie poniżej fake@fake.com jest zaproszonym użytkownikiem, a admin@cfschulung.onmicrosoft.com zapraszającym:


Za to ustawienie odpowiadają dwie właściwości. Jedna to Boolean BccExternalSharingInvitations, a druga to lista adresów e-mail, które otrzymają kopię e-maila z zaproszeniem: BccExternalSharingInvitationsList. BccExternalSharingInvitations włącza funkcję UDW. Po włączeniu tej funkcji wszystkie zewnętrzne zaproszenia do udostępniania będą wysyłać kopię wiadomości do użytkowników wymienionych w BccExternalSharingsInvitationList. BccExternalSharingsInvitationList określa listę adresów e-mail, które mają być w polu UDW. Można określić wiele adresów, tworząc listę oddzielaną przecinkami bez spacji. Na przykład joe@contoso.com, bob@contoso.com.


Dokonać tego można w Centrum Administracyjnym Usługi OneDrive, za pomocą Powershella i CSOM, lub SharePoint Online Management Shell. CSOM1. Dodaj ścieżki do bibliotek SharePoint Online. Potrzebne są Microsoft.SharePoint.Client.dll i Microsoft.Online.SharePoint.Client.Tenant.dll:
#Paths to SDK
Add-Type -Path "C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Web Server Extensions\16\ISAPI\Microsoft.SharePoint.Client.dll"
Add-Type -Path "C:\Program Files\SharePoint Online Management Shell\Microsoft.Online.SharePoint.PowerShell\Microsoft.Online.SharePoint.Client.Tenant.dll"

2. Stwórz client context i przetestuj połączenie:
$ctx=New-Object Microsoft.SharePoint.Client.ClientContext($url)
$ctx.Credentials = New-Object Microsoft.SharePoint.Client.SharePointOnlineCredentials($Username$password)
$ctx.ExecuteQuery()

3. Pobierz obiekt Microsoft.Online.SharePoint.TenantAdministration.Tenant:
$spoTenant= New-Object Microsoft.Online.SharePoint.TenantAdministration.Tenant($Ctx)
$ctx.Load($spoTenant)
$ctx.ExecuteQuery()

4. Zaktualizuj właściwości BccExternalSharingInvitations i BccExternalSharingInvitationsList:
$spoTenant.BccExternalSharingInvitations=$true
$spoTenant.BccExternalSharingInvitationsList={arleta.wanat@SomeFakeAdresse.com}
$ctx.Load($spoTenant)
$ctx.ExecuteQuery()

5. Aby potwierdzić działanie skryptu, można ponownie pobrać obiekt $spotenant i wyświetlić jego właściwości:
$ctx.Load($spotenant)
$ctx.ExecuteQuery()
Write-Output $spoTenant

Przykładowy skrypt można znaleźć w Galerii Technet:
Add BCC to all sharing invitations in OneDrive for Business
SharePoint Online Management Shell


SharePoint Online Management Shell można pobrać z Microsoft Download Center. Polecenie, którego chcemy użyć to Set-SPOTenant:
Set-SPOTenant  [-BccExternalSharingInvitations <$true $false>] [-BccExternalSharingInvitationsList <String>]

 Przykładowo:
Set-SPOTenant -BccExternalSharingInvitations $true -BccExternalSharingInvitationsList {arleta.wanat@SomeFakeAdresse.com, test@test.com}Pobierz

Add BCC to all sharing invitations in OneDrive for Business
Allow external sharing in SharePoint Online only with specific domains
Modify external sharing setting in SharePoint Online tenant using CSOM
Prevent external users from resharing using Powershell and CSOM


Zobacz także

SharePoint Online Sharing settings with CSOM
Manage SharePoint Online Access Requests using Powershell
OneDrive for Business sharing settings with Powershell 

Inne Języki

OneDrive Enterprise: Ajouter destinaire CCI à toutes les invitations externes (fr-FR)
Como adicionar o destinatário no campo Cco para todos os convites para usuários externos (pt-BR)