Nowoczesne strony


W nowoczesnych witrynach programu SharePoint, istnieje opcja, aby włączyć lub wyłączyć możliwość dodawania komentarzy podczas edycji strony. Jeśli chcesz wyłączyć komentarze na nowej stronie, należy najpierw opublikować stronę, a następnie edytować ją ponownie. Wówczas widoczny będzie przycisk Off/On, który zarządza wyświetlaniem komentarzy. 


Poczynając od pakietu CSOM 16.1.6518.1200 można wyłączyć lub włączyć możliwość zarządzania komentarzami na wszystkich stronach w zbiorze witryn przy użyciu programu Powershell. Właściwość, która odpowiada za to ustawienie, nazywa się CommentsOnSitePagesDisabled i ustawienie będzie działać na każdej nowej stronie od samego początku.
CommentsOnSitePagesDisabled również zapewnia administratorowi większą kontrolę nad użytkownikami, którzy mają prawa do edycji strony. Jeśli właściwość jest ustawiona na $true, użytkownicy z uprawnieniami grupy członkowskiej nie zobaczą opcji, aby włączyć komentarze podczas edycji strony


NuGet


Jeśli jeszcze ich nie używałeś, pobierz najnowsze biblioteki modelu obiektu klienta SharePoint z Galerii Nuget


Skrypt Powershell'a


Po pierwsze dodaj biblioteki. Poniżej możesz zobaczyć przykład, używający domyślnej ścieżki:
# Paths to SDK. Please verify location on your computer.
Add-Type -Path "c:\Program Files\Common Files\microsoft shared\Web Server Extensions\16\ISAPI\Microsoft.SharePoint.Client.dll"
Add-Type -Path "c:\Program Files\Common Files\microsoft shared\Web Server Extensions\16\ISAPI\Microsoft.SharePoint.Client.Runtime.dll"
 
Stwórz kontekst klienta programu SharePoint i sprawdź połączenie. Zastąp $url, $username i $adminpassword odpowiednimi wartościami. $AdminPassword musi być typu SecureString:
$ctx =New-Object Microsoft.SharePoint.Client.ClientContext($Url)
$ctx .Credentials = New-Object Microsoft.SharePoint.Client.SharePointOnlineCredentials($Username$AdminPassword)
 
  try
  {
      $ctx .ExecuteQuery()
  }
  catch [Net.WebException]
  {           
      Write-Host $Url " nie udalo sie polaczyc do strony" $_ .Exception.Message.ToString() -ForegroundColor Red
  }

Pobierz obiekt $web reprezentujący daną witrynę:
$web $ctx .Web
$ctx .Load($web)
$ctx .ExecuteQuery()

Zmień właściwość CommentsOnSitePagesDisabled na $true i zaktualizuj obiekt $web:
$web .CommentsOnSitePagesDisabled = $true
$web .Update()
$ctx .ExecuteQuery()

Gotowe.


Efekt


Gdy właściwość CommentsOnSitePagesDisabled jest ustawiona na $true, użytkownicy z prawami edytora nie będą widzieli sekcji komentarze w ogóle podczas edycji stronyTo ustawienie ma zastosowanie do wszystkich stron w danej witrynie, tych już istniejących i tych stworzonych w przyszłości.Pliki do pobrania

Remove comments on modern pages in entire SharePoint siteZobacz też


Jak włączyć to ustawienie na jednej stronie lub globalnie za pomocą GUI