Günümüzün ITlerinin artık olmazsa olması olan PowerShell yardımımıza heryerde yetişiyor AD DS kurulumu için bir kaç satır PowerShell komutu ile tamamlayabilirsiniz.

İlk olarak PowerShell açınız. Kurulum yapmak istediğimiz AD DS servisi için aşağıdaki komutu giriniz. "Install-WindowsFeature" komutu windows için kullanılan role ve feature yüklemesi için kullandığımız yüke komutudur. "AD-Domain-Services" yüklemek istediğimiz role temsik etmektedir. "-IncludeManagementTools"    AD DS için gerekli yönetimsel araçların yüklemesi içindir.

Install-WindowsFeature AD-Domain-Services –IncludeManagementTools

Yükleme işleminiz tamamlanıncaya kadar bekleyiniz.

Kurulum başarı ile tamamlandıktan sonra  AD DS için forest tanımlamasını yapıyoruz. "Install-ADDSForest" komutu ile kurmaya başaldığımız domain yapımız için forest belirliyoruz. "-DomainName emreozanmemis.com" komutu ile forestimiz için belirlediğimiz domaini giriyoruz.

Install-ADDSForest –DomainName emreozanmemis.com

Kurulum sırasında bizden safemode için şifre belirlememizi isteyecektir. Lütfen bu şifreyi not ediniz.

Devam etmek için sizden onay isteyecektir. "A - Yes to all" A harfine basınız ve ardından enter tuşuna basınız. Domain kurulumu başlayacaktır.

Sistem yeninden başladıktan sonra PowerShell açarak "Get-WindowsFeature" komutu ile  AD DS yüklemenizi kontrol ediniz.

PS C:\Users\Administrator> Get-WindowsFeature
 
Display Name                                            Name                       Install State
------------                                            ----                       -------------
[ ] Active Directory Certificate Services               AD-Certificate                 Available
    [ ] Certification Authority                         ADCS-Cert-Authority            Available
    [ ] Certificate Enrollment Policy Web Service       ADCS-Enroll-Web-Pol            Available
    [ ] Certificate Enrollment Web Service              ADCS-Enroll-Web-Svc            Available
    [ ] Certification Authority Web Enrollment          ADCS-Web-Enrollment            Available
    [ ] Network Device Enrollment Service               ADCS-Device-Enrollment         Available
    [ ] Online Responder                                ADCS-Online-Cert               Available
[X] Active Directory Domain Services                    AD-Domain-Services             Installed
[ ] Active Directory Federation Services                ADFS-Federation                Available
[ ] Active Directory Lightweight Directory Services     ADLDS                          Available
[ ] Active Directory Rights Management Services         ADRMS                          Available
    [ ] Active Directory Rights Management Server       ADRMS-Server                   Available
    [ ] Identity Federation Support                     ADRMS-Identity                 Available
[ ] Device Health Attestation                           DeviceHealthAttestat...        Available
[ ] DHCP Server                                         DHCP                           Available
[X] DNS Server                                          DNS                            Installed
[ ] Fax Server                                          Fax                            Available
[X] File and Storage Services                           FileAndStorage-Services        Installed
    [X] File and iSCSI Services                         File-Services                  Installed
        [X] File Server                                 FS-FileServer                  Installed
        [ ] BranchCache for Network Files               FS-BranchCache                 Available
        [ ] Data Deduplication                          FS-Data-Deduplication          Available
        [ ] DFS Namespaces                              FS-DFS-Namespace               Available
        [ ] DFS Replication                             FS-DFS-Replication             Available
        [ ] File Server Resource Manager                FS-Resource-Manager            Available
        [ ] File Server VSS Agent Service               FS-VSS-Agent                   Available
        [ ] iSCSI Target Server                         FS-iSCSITarget-Server          Available
        [ ] iSCSI Target Storage Provider (VDS and V... iSCSITarget-VSS-VDS            Available
        [ ] Server for NFS                              FS-NFS-Service                 Available
        [ ] Work Folders                                FS-SyncShareService            Available
    [X] Storage Services                                Storage-Services               Installed
[ ] Host Guardian Service                               HostGuardianServiceRole        Available
[ ] Hyper-V                                             Hyper-V                        Available
[ ] MultiPoint Services                                 MultiPointServerRole           Available
[ ] Network Policy and Access Services                  NPAS                           Available
[ ] Print and Document Services                         Print-Services                 Available
    [ ] Print Server                                    Print-Server                   Available
    [ ] Distributed Scan Server                         Print-Scan-Server              Available
    [ ] Internet Printing                               Print-Internet                 Available
    [ ] LPD Service                                     Print-LPD-Service              Available
[ ] Remote Access                                       RemoteAccess                   Available
    [ ] DirectAccess and VPN (RAS)                      DirectAccess-VPN               Available
    [ ] Routing                                         Routing                        Available
    [ ] Web Application Proxy                           Web-Application-Proxy          Available
[ ] Remote Desktop Services                             Remote-Desktop-Services        Available
    [ ] Remote Desktop Connection Broker                RDS-Connection-Broker          Available
    [ ] Remote Desktop Gateway                          RDS-Gateway                    Available
    [ ] Remote Desktop Licensing                        RDS-Licensing                  Available
    [ ] Remote Desktop Session Host                     RDS-RD-Server                  Available
    [ ] Remote Desktop Virtualization Host              RDS-Virtualization             Available
    [ ] Remote Desktop Web Access                       RDS-Web-Access                 Available
[ ] Volume Activation Services                          VolumeActivation               Available
[ ] Web Server (IIS)                                    Web-Server                     Available
    [ ] Web Server                                      Web-WebServer                  Available
        [ ] Common HTTP Features                        Web-Common-Http                Available
            [ ] Default Document                        Web-Default-Doc                Available
            [ ] Directory Browsing                      Web-Dir-Browsing               Available
            [ ] HTTP Errors                             Web-Http-Errors                Available
            [ ] Static Content                          Web-Static-Content             Available
            [ ] HTTP Redirection                        Web-Http-Redirect              Available
            [ ] WebDAV Publishing                       Web-DAV-Publishing             Available
        [ ] Health and Diagnostics                      Web-Health                     Available
            [ ] HTTP Logging                            Web-Http-Logging               Available
            [ ] Custom Logging                          Web-Custom-Logging             Available
            [ ] Logging Tools                           Web-Log-Libraries              Available
            [ ] ODBC Logging                            Web-ODBC-Logging               Available
            [ ] Request Monitor                         Web-Request-Monitor            Available
            [ ] Tracing                                 Web-Http-Tracing               Available
        [ ] Performance                                 Web-Performance                Available
            [ ] Static Content Compression              Web-Stat-Compression           Available
            [ ] Dynamic Content Compression             Web-Dyn-Compression            Available
        [ ] Security                                    Web-Security                   Available
            [ ] Request Filtering                       Web-Filtering                  Available
            [ ] Basic Authentication                    Web-Basic-Auth                 Available
            [ ] Centralized SSL Certificate Support     Web-CertProvider               Available
            [ ] Client Certificate Mapping Authentic... Web-Client-Auth                Available
            [ ] Digest Authentication                   Web-Digest-Auth                Available
            [ ] IIS Client Certificate Mapping Authe... Web-Cert-Auth                  Available
            [ ] IP and Domain Restrictions              Web-IP-Security                Available
            [ ] URL Authorization                       Web-Url-Auth                   Available
            [ ] Windows Authentication                  Web-Windows-Auth               Available
        [ ] Application Development                     Web-App-Dev                    Available
            [ ] .NET Extensibility 3.5                  Web-Net-Ext                    Available
            [ ] .NET Extensibility 4.6                  Web-Net-Ext45                  Available
            [ ] Application Initialization              Web-AppInit                    Available
            [ ] ASP                                     Web-ASP                        Available
            [ ] ASP.NET 3.5                             Web-Asp-Net                    Available
            [ ] ASP.NET 4.6                             Web-Asp-Net45                  Available
            [ ] CGI                                     Web-CGI                        Available
            [ ] ISAPI Extensions                        Web-ISAPI-Ext                  Available
            [ ] ISAPI Filters                           Web-ISAPI-Filter               Available
            [ ] Server Side Includes                    Web-Includes                   Available
            [ ] WebSocket Protocol                      Web-WebSockets                 Available
    [ ] FTP Server                                      Web-Ftp-Server                 Available
        [ ] FTP Service                                 Web-Ftp-Service                Available
        [ ] FTP Extensibility                           Web-Ftp-Ext                    Available
    [ ] Management Tools                                Web-Mgmt-Tools                 Available
        [ ] IIS Management Console                      Web-Mgmt-Console               Available
        [ ] IIS 6 Management Compatibility              Web-Mgmt-Compat                Available
            [ ] IIS 6 Metabase Compatibility            Web-Metabase                   Available
            [ ] IIS 6 Management Console                Web-Lgcy-Mgmt-Console          Available
            [ ] IIS 6 Scripting Tools                   Web-Lgcy-Scripting             Available
            [ ] IIS 6 WMI Compatibility                 Web-WMI                        Available
        [ ] IIS Management Scripts and Tools            Web-Scripting-Tools            Available
        [ ] Management Service                          Web-Mgmt-Service               Available
[ ] Windows Deployment Services                         WDS                            Available
    [ ] Deployment Server                               WDS-Deployment                 Available
    [ ] Transport Server                                WDS-Transport                  Available
[ ] Windows Server Essentials Experience                ServerEssentialsRole           Available
[ ] Windows Server Update Services                      UpdateServices                 Available
    [ ] WID Connectivity                                UpdateServices-WidDB           Available
    [ ] WSUS Services                                   UpdateServices-Services        Available
    [ ] SQL Server Connectivity                         UpdateServices-DB              Available
[ ] .NET Framework 3.5 Features                         NET-Framework-Features         Available
    [ ] .NET Framework 3.5 (includes .NET 2.0 and 3.0)  NET-Framework-Core               Removed
    [ ] HTTP Activation                                 NET-HTTP-Activation            Available
    [ ] Non-HTTP Activation                             NET-Non-HTTP-Activ             Available
[X] .NET Framework 4.6 Features                         NET-Framework-45-Fea...        Installed
    [X] .NET Framework 4.6                              NET-Framework-45-Core          Installed
    [ ] ASP.NET 4.6                                     NET-Framework-45-ASPNET        Available
    [X] WCF Services                                    NET-WCF-Services45             Installed
        [ ] HTTP Activation                             NET-WCF-HTTP-Activat...        Available
        [ ] Message Queuing (MSMQ) Activation           NET-WCF-MSMQ-Activat...        Available
        [ ] Named Pipe Activation                       NET-WCF-Pipe-Activat...        Available
        [ ] TCP Activation                              NET-WCF-TCP-Activati...        Available
        [X] TCP Port Sharing                            NET-WCF-TCP-PortShar...        Installed
[ ] Background Intelligent Transfer Service (BITS)      BITS                           Available
    [ ] IIS Server Extension                            BITS-IIS-Ext                   Available
    [ ] Compact Server                                  BITS-Compact-Server            Available
[ ] BitLocker Drive Encryption                          BitLocker                      Available
[ ] BitLocker Network Unlock                            BitLocker-NetworkUnlock        Available
[ ] BranchCache                                         BranchCache                    Available
[ ] Client for NFS                                      NFS-Client                     Available
[ ] Containers                                          Containers                     Available
[ ] Data Center Bridging                                Data-Center-Bridging           Available
[ ] Direct Play                                         Direct-Play                    Available
[ ] Enhanced Storage                                    EnhancedStorage                Available
[ ] Failover Clustering                                 Failover-Clustering            Available
[X] Group Policy Management                             GPMC                           Installed
[ ] I/O Quality of Service                              DiskIo-QoS                     Available
[ ] IIS Hostable Web Core                               Web-WHC                        Available
[ ] Internet Printing Client                            Internet-Print-Client          Available
[ ] IP Address Management (IPAM) Server                 IPAM                           Available
[ ] iSNS Server service                                 ISNS                           Available
[ ] LPR Port Monitor                                    LPR-Port-Monitor               Available
[ ] Management OData IIS Extension                      ManagementOdata                Available
[ ] Media Foundation                                    Server-Media-Foundation        Available
[ ] Message Queuing                                     MSMQ                           Available
    [ ] Message Queuing Services                        MSMQ-Services                  Available
        [ ] Message Queuing Server                      MSMQ-Server                    Available
        [ ] Directory Service Integration               MSMQ-Directory                 Available
        [ ] HTTP Support                                MSMQ-HTTP-Support              Available
        [ ] Message Queuing Triggers                    MSMQ-Triggers                  Available
        [ ] Multicasting Support                        MSMQ-Multicasting              Available
        [ ] Routing Service                             MSMQ-Routing                   Available
    [ ] Message Queuing DCOM Proxy                      MSMQ-DCOM                      Available
[ ] Multipath I/O                                       Multipath-IO                   Available
[ ] MultiPoint Connector                                MultiPoint-Connector           Available
    [ ] MultiPoint Connector Services                   MultiPoint-Connector...        Available
    [ ] MultiPoint Manager and MultiPoint Dashboard     MultiPoint-Tools               Available
[ ] Network Load Balancing                              NLB                            Available
[ ] Peer Name Resolution Protocol                       PNRP                           Available
[ ] Quality Windows Audio Video Experience              qWave                          Available
[ ] RAS Connection Manager Administration Kit (CMAK)    CMAK                           Available
[ ] Remote Assistance                                   Remote-Assistance              Available
[ ] Remote Differential Compression                     RDC                            Available
[X] Remote Server Administration Tools                  RSAT                           Installed
    [ ] Feature Administration Tools                    RSAT-Feature-Tools             Available
        [ ] SMTP Server Tools                           RSAT-SMTP                      Available
        [ ] BitLocker Drive Encryption Administratio... RSAT-Feature-Tools-B...        Available
            [ ] BitLocker Drive Encryption Tools        RSAT-Feature-Tools-B...        Available
            [ ] BitLocker Recovery Password Viewer      RSAT-Feature-Tools-B...        Available
        [ ] BITS Server Extensions Tools                RSAT-Bits-Server               Available
        [ ] DataCenterBridging LLDP Tools               RSAT-DataCenterBridg...        Available
        [ ] Failover Clustering Tools                   RSAT-Clustering                Available
            [ ] Failover Cluster Management Tools       RSAT-Clustering-Mgmt           Available
            [ ] Failover Cluster Module for Windows ... RSAT-Clustering-Powe...        Available
            [ ] Failover Cluster Automation Server      RSAT-Clustering-Auto...        Available
            [ ] Failover Cluster Command Interface      RSAT-Clustering-CmdI...        Available
        [ ] IP Address Management (IPAM) Client         IPAM-Client-Feature            Available
        [ ] Network Load Balancing Tools                RSAT-NLB                       Available
        [ ] Shielded VM Tools                           RSAT-Shielded-VM-Tools         Available
        [ ] SNMP Tools                                  RSAT-SNMP                      Available
        [ ] Storage Replica Module for Windows Power... RSAT-Storage-Replica           Available
        [ ] WINS Server Tools                           RSAT-WINS                      Available
    [X] Role Administration Tools                       RSAT-Role-Tools                Installed
        [X] AD DS and AD LDS Tools                      RSAT-AD-Tools                  Installed
            [X] Active Directory module for Windows ... RSAT-AD-PowerShell             Installed
            [X] AD DS Tools                             RSAT-ADDS                      Installed
                [X] Active Directory Administrative ... RSAT-AD-AdminCenter            Installed
                [X] AD DS Snap-Ins and Command-Line ... RSAT-ADDS-Tools                Installed
            [ ] AD LDS Snap-Ins and Command-Line Tools  RSAT-ADLDS                     Available
        [ ] Hyper-V Management Tools                    RSAT-Hyper-V-Tools             Available
            [ ] Hyper-V GUI Management Tools            Hyper-V-Tools                  Available
            [ ] Hyper-V Module for Windows PowerShell   Hyper-V-PowerShell             Available
        [ ] Remote Desktop Services Tools               RSAT-RDS-Tools                 Available
            [ ] Remote Desktop Gateway Tools            RSAT-RDS-Gateway               Available
            [ ] Remote Desktop Licensing Diagnoser T... RSAT-RDS-Licensing-D...        Available
            [ ] Remote Desktop Licensing Tools          RDS-Licensing-UI               Available
        [ ] Windows Server Update Services Tools        UpdateServices-RSAT            Available
            [ ] API and PowerShell cmdlets              UpdateServices-API             Available
            [ ] User Interface Management Console       UpdateServices-UI              Available
        [ ] Active Directory Certificate Services Tools RSAT-ADCS                      Available
            [ ] Certification Authority Management T... RSAT-ADCS-Mgmt                 Available
            [ ] Online Responder Tools                  RSAT-Online-Responder          Available
        [ ] Active Directory Rights Management Servi... RSAT-ADRMS                     Available
        [ ] DHCP Server Tools                           RSAT-DHCP                      Available
        [X] DNS Server Tools                            RSAT-DNS-Server                Installed
        [ ] Fax Server Tools                            RSAT-Fax                       Available
        [ ] File Services Tools                         RSAT-File-Services             Available
            [ ] DFS Management Tools                    RSAT-DFS-Mgmt-Con              Available
            [ ] File Server Resource Manager Tools      RSAT-FSRM-Mgmt                 Available
            [ ] Services for Network File System Man... RSAT-NFS-Admin                 Available
        [ ] Network Policy and Access Services Tools    RSAT-NPAS                      Available
        [ ] Print and Document Services Tools           RSAT-Print-Services            Available
        [ ] Remote Access Management Tools              RSAT-RemoteAccess              Available
            [ ] Remote Access GUI and Command-Line T... RSAT-RemoteAccess-Mgmt         Available
            [ ] Remote Access module for Windows Pow... RSAT-RemoteAccess-Po...        Available
        [ ] Volume Activation Tools                     RSAT-VA-Tools                  Available
        [ ] Windows Deployment Services Tools           WDS-AdminPack                  Available
[ ] RPC over HTTP Proxy                                 RPC-over-HTTP-Proxy            Available
[ ] Setup and Boot Event Collection                     Setup-and-Boot-Event...        Available
[ ] Simple TCP/IP Services                              Simple-TCPIP                   Available
[X] SMB 1.0/CIFS File Sharing Support                   FS-SMB1                        Installed
[ ] SMB Bandwidth Limit                                 FS-SMBBW                       Available
[ ] SMTP Server                                         SMTP-Server                    Available
[ ] SNMP Service                                        SNMP-Service                   Available
    [ ] SNMP WMI Provider                               SNMP-WMI-Provider              Available
[ ] Telnet Client                                       Telnet-Client                  Available
[ ] TFTP Client                                         TFTP-Client                    Available
[ ] VM Shielding Tools for Fabric Management            FabricShieldedTools            Available
[ ] WebDAV Redirector                                   WebDAV-Redirector              Available
[ ] Windows Biometric Framework                         Biometric-Framework            Available
[X] Windows Defender Features                           Windows-Defender-Fea...        Installed
    [X] Windows Defender                                Windows-Defender               Installed
    [X] GUI for Windows Defender                        Windows-Defender-Gui           Installed
[ ] Windows Identity Foundation 3.5                     Windows-Identity-Fou...        Available
[ ] Windows Internal Database                           Windows-Internal-Dat...        Available
[X] Windows PowerShell                                  PowerShellRoot                 Installed
    [X] Windows PowerShell 5.1                          PowerShell                     Installed
    [ ] Windows PowerShell 2.0 Engine                   PowerShell-V2                    Removed
    [ ] Windows PowerShell Desired State Configurati... DSC-Service                    Available
    [X] Windows PowerShell ISE                          PowerShell-ISE                 Installed
    [ ] Windows PowerShell Web Access                   WindowsPowerShellWeb...        Available
[ ] Windows Process Activation Service                  WAS                            Available
    [ ] Process Model                                   WAS-Process-Model              Available
    [ ] .NET Environment 3.5                            WAS-NET-Environment            Available
    [ ] Configuration APIs                              WAS-Config-APIs                Available
[ ] Windows Search Service                              Search-Service                 Available
[ ] Windows Server Backup                               Windows-Server-Backup          Available
[ ] Windows Server Migration Tools                      Migration                      Available
[ ] Windows Standards-Based Storage Management          WindowsStorageManage...        Available
[ ] Windows TIFF IFilter                                Windows-TIFF-IFilter           Available
[ ] WinRM IIS Extension                                 WinRM-IIS-Ext                  Available
[ ] WINS Server                                         WINS                           Available
[ ] Wireless LAN Service                                Wireless-Networking            Available
[X] WoW64 Support                                       WoW64-Support                  Installed
[ ] XPS Viewer                                          XPS-Viewer                     Available

Umarım sizler için faydalı bir bilgi olmuştur.