Özelikle SQL üzerinde çalışan arkadaşların çok işine yarayacak bir PowerShell scripti ile işlerinizi kolaylaştırmak isterim. Sıradan şifrelerinizin MD5 karşılığını bulmak isterseniz aşağıdaki scripti kullanabilirsiniz.

$userPassword = "sifrenizi giriniz"
$MD5 = New-Object -TypeName System.Security.Cryptography.MD5CryptoServiceProvider
$UTF8 = New-Object -TypeName System.Text.UTF8Encoding
[System.BitConverter]::ToString($MD5.ComputeHash($UTF8.GetBytes($userPassword))).Replace("-","")

Örnek çıktı aşağıdaki gibidir.

PS C:\Users\oadmin> $userPassword = "PasswordOzan123"
PS C:\Users\oadmin> $MD5 = New-Object -TypeName System.Security.Cryptography.MD5CryptoServiceProvider
PS C:\Users\oadmin> $UTF8 = New-Object -TypeName System.Text.UTF8Encoding
PS C:\Users\oadmin> [System.BitConverter]::ToString($MD5.ComputeHash($UTF8.GetBytes($userPassword))).Replace("-","")
6DE7D51A1601F21076E18C94E2E69C85

Umarım sizler için faydalı olmuştur.