PowerShell olmazsa olmaz diyen biz sistem yöneticileri için Exchange 2016 kurulumunu bir satırlık komut ile kurulumu gerçekleştirebiliriz.

Öncelikle exchange komutlarını aşağıda sizlerle paylaşmak isterim.

Setup.exe [/Mode:] [/IAcceptExchangeServerLicenseTerms]
[/Role:] [/InstallWindowsComponents]
[/OrganizationName:]
[/TargetDir:] [/SourceDir:]
[/UpdatesDir:]
[/DomainController:] [/DisableAMFiltering]
[/AnswerFile:] [/DoNotStartTransport]
[/EnableErrorReporting] [/CustomerFeedbackEnabled:]
[/AddUmLanguagePack:]
[/RemoveUmLanguagePack:]
[/NewProvisionedServer:] [/RemoveProvisionedServer:]
[/MdbName:] [/DbFilePath:]
[/LogFolderPath:] [/ActiveDirectorySplitPermissions:]
[/TenantOrganizationConfig:]

Bu komutlara baktığımızda kurulum için aşağıdaki satır yeterli olacaktır.

Setup.exe /mode:Install /role:Mailbox /IAcceptExchangeServerLicenseTerms

Kurulumunuz bittikten sonra yapılandırma ayarlarına başlayabilirsiniz.