Windows Server 2019 kurulumu sonrası sconfig ile hızlı bir şekilde temel yapılandırma ayarlarınızı tamamlayabilirsiniz.

sconfig ile gelen menunun her adımını sizler için açıklayacağım.

cmd yada PowerShell açararak sconfig komutumuzu giriyoruz ve server configuration menusunu görüntülüyoruz.

Microsoft (R) Windows Script Host Version 5.812
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.
 
Inspecting system...
 
 
===============================================================================
                         Server Configuration
===============================================================================
 
1) Domain/Workgroup:                    Workgroup:  WORKGROUP
2) Computer Name:                       POWERSHELL-OZAN
3) Add Local Administrator
4) Configure Remote Management          Enabled
 
5) Windows Update Settings:             DownloadOnly
6) Download and Install Updates
7) Remote Desktop:                      Enabled (more secure clients only)
 
8) Network Settings
9) Date and Time
10) Telemetry settings                  Unknown
11) Windows Activation
 
12) Log Off User
13) Restart Server
14) Shut Down Server
15) Exit to Command Line

1 ) Domain/Workgroup: seçeneği ile yapılandırmamıza başlıyoruz. Ortamımızda bir domain var ise domaine eklemek için bu adımı kullanıyoruz. (Not: Server network ayarlarını öncesinde yapmış olmanız ve firewall üzerindne gerekli izinleri vermiş olmanız gereklemektedir.) Domain eklemek için "D" harfini yazıp devam ediyoruz. Yenidnen başlatma gerektirir

Enter number to select an option: 1
 
 
Change Domain/Workgroup Membership
 
Join (D)omain or (W)orkgroup? (Blank=Cancel) d
 
Join Domain
Name of domain to join: domain.com

2) Computer Name: Bu adımda serverimiz için isim belirliyoruz. (Yeninden başlatma gerektirir)

Enter number to select an option: 2
 
Computer Name
 
Enter new computer name (Blank=Cancel): PowerShell-Test
Changing Computer name...

3) Add local administrator: Administrator kullanıcısı dışında local bir admin daha oluşturmak isterseniz bu adımdan yeni bir local kullanıcı oluşturabilirsiniz.

Enter number to select an option: 3
 
In a domain environment, specify domain\username.
In a workgroup environment, specify username.
 
Enter account to join local Administrators group (Blank=Cancel):

4) Configure Remote Managment: Uzaktan yönetim (WinRM gibi) özelliğini aktif yada deaktif duruma getirmek için bu menuyu kullanıyoruz. 1 ile enable 2 ile disable duruma getirebilirsiniz. (Not: Firewall ayarlarının yapılmış ve network ayarlarının tamamlanmış olması gerekmektedir.)

Enter number to select an option: 4
 
 
--------------------------------
  Configure Remote Management
--------------------------------
 
 
 
Current Status: Remote Management is enabled
 
1) Enable Remote Management
2) Disable Remote Management
3) Configure Server Response to Ping
 
4) Return to main menu
 
Enter selection: 1
 
Enabling Remote Management...

5)Windows update settings: Windows update tercihimizi seçiyoruz. (A) Automatic sçeneğini seçtiğimizde windows güncellemelerini otomatik olarak indirip kurulumu gerçekleştirecektir. (D) Download only seçeneği güncelleme paketlerini indirecek ancak yükleme için adminden komut bekleyecektir. (M) Manual olan ise indirme ve yükleme işlemini admin tarafından yönetilecek sistemlerde tercih edilmelidir.

Enter number to select an option: 5
 
Windows Update currently set to: DownloadOnly
Select (A)utomatic, (D)ownloadOnly or (M)anual updates: d
 
Enabling DownloadOnly updates...

6) Download and Install Updates: Windows güncellemelerini Dowload only yada manual yaptıysanız bu seçenek ile windows güncellemelerini yapabilrisiniz.

Enter number to select an option: 6

Komut satırı açılacaktır. Tüm updateleri yüklemek için "A" Önerilen updateleri yüklemek için "R" seçeneğini seçerek devam edebilrisiniz. Yeniden başlatma gerektirebilir.
 
Microsoft (R) Windows Script Host Version 5.812
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.
 
Search for for (A)ll updates or (R)ecommended updates only? a
 
Searching for all applicable updates...
 
List of applicable items on the machine:
 
1> 2019-01 Cumulative Update for .NET Framework 3.5 and 4.7.2 for Windows Server 2019 for x64 (KB4480056)
2> Update for Windows Defender Antivirus antimalware platform - KB4052623 (Version 4.18.1902.2)
3> 2019-02 Cumulative Update for Windows Server 2019 (1809) for x64-based Systems (KB4487044)
 
Select an option:
(A)ll updates, (N)o updates or (S)elect a single update? a
 
 
Downloading updates...
 
 
Installing updates...
 
Listing of updates installed and individual installation results:
 
1> 2019-01 Cumulative Update for .NET Framework 3.5 and 4.7.2 for Windows Server 2019 for x64 (KB4480056): Succeeded
2> Update for Windows Defender Antivirus antimalware platform - KB4052623 (Version 4.18.1902.2): Succeeded
3> 2019-02 Cumulative Update for Windows Server 2019 (1809) for x64-based Systems (KB4487044): Succeeded
 
Installation Result: Succeeded
Restart Required:  True

7) Remote Desktop: Uzak masaüstü bağlantısı için bu özelliği aktif edebilirsiniz.

Enter number to select an option: 7
 
 
(E)nable or (D)isable Remote Desktop? (Blank=Cancel) e
 
1) Allow only clients running Remote Desktop with Network Level Authentication (more secure)
 
2) Allow clients running any version of Remote Desktop (less secure)
 
Enter selection: 2
 
Enabling Remote Desktop...

8) Network settings: IP ve DNS ayarlarını bu adımda gerçekleştiriyoruz.

Enter number to select an option: 8
 
 
--------------------------------
    Network settings
--------------------------------
 
 
Available Network Adapters
 
Index#  IP address      Description
 
  2     192.168.2.221  vmxnet3 Ethernet Adapter
 
Select Network Adapter Index# (Blank=Cancel):  2
 
--------------------------------
    Network Adapter Settings
--------------------------------
 
 
NIC Index               2
Description             vmxnet3 Ethernet Adapter
IP Address              192.168.2.221  fe80::f07c:9e78:a13:47b0
Subnet Mask             255.255.255.0
DHCP enabled            False
Default Gateway         192.168.2.1
Preferred DNS Server    8.8.8.8
Alternate DNS Server    8.8.4.4
 
1) Set Network Adapter Address
2) Set DNS Servers
3) Clear DNS Server Settings
4) Return to Main Menu
 
 
Select option:  1
Select (D)HCP, (S)tatic IP (Blank=Cancel):
 
 
Select option:  2
DNS Servers
Enter new preferred DNS server (Blank=Cancel):
 
Select option:  4

9) Date and time: Tarih ve saat ayarlarımızı bu adımda yapılandırıyoruz. Bu adımda size otomatik olarak GUI de işlem yapacağınız pencere gelmektedir.

Enter number to select an option: 9
//Saat ve tarih yapılandırması

10) Telementry settings: Microsoft müşteri deneyimi programı için bu özelliği açabilirsiniz. GUI size bu konuda yardımcı olacaktır Evet yada hayır seçeneği ile deneyim programına katılabilir yada katılmayabilirsiniz.

Enter number to select an option: 10
// Müşteri deneyimi

11) Windows Activation: 1 ile lisans detaylarınızı görüntüleyebilirsiniz. 2 ile windows aktivasyonunu yapabilirsiniz. 3 ile ürün anahtarınızı girebilirsiniz.

Enter number to select an option: 11
 
 
 -- Windows Activation --
 
1) Display License info
2) Activate Windows
3) Install Product key
4) Return to main menu
 
Enter selection:1

Display license info için komut satırı açılacaktır.

Microsoft (R) Windows Script Host Version 5.812
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.
 
 
Name: Windows(R), ServerStandard edition
Description: Windows(R) Operating System, VOLUME_KMS_WS16 channel
Partial Product Key: *****
License Status: Licensed
 
Key Management Service is enabled on this machine
    Current count: 0
    Listening on Port: ****
    DNS publishing enabled
    KMS priority: Normal
 
Key Management Service cumulative requests received from clients
    Total requests received: 0
    Failed requests received: 0
    Requests with License Status Unlicensed: 0
    Requests with License Status Licensed: 0
    Requests with License Status Initial grace period: 0
    Requests with License Status License expired or Hardware out of tolerance: 0
    Requests with License Status Non-genuine grace period: 0
    Requests with License Status Notification: 0
 
 
 
C:\Windows\System32\en-US>

Windows aktivasyon için komut satırı açılacaktır.

Enter selection:2

Microsoft (R) Windows Script Host Version 5.812
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.
 
Activating Windows(R), ServerStandard edition (2e7a9ad1-*****-****-b***-17***********) ...
Product activated successfully.
 
 
C:\Windows\System32\en-US>

Install Product key için önce GUI de anahtarı gireceğiniz yer açılacaktır. Sonra Komut satırı otomatik açılıp işlemi gerçekleştirip kapanacaktır.

Enter selection:3

Son olarak 4 ile çıkış yaparak sconfig menusune dönebilirsiniz.

12) log Off User: Oturumu kapatır.
13) Restart Computer: Sistemi yeninden başlatır.
14) Shut Down Server: sistemi kapatır.
15) Exit to Commonad Line: Komut satırına geri döner.

Ek bilgi: aşağıdaki komut ile windows firewall kapalı duruma getirebilirsiniz. WinRM yada RDP ile bağlanmak isterseniz firewall kapalı yada iligli portların erişime açık olamsı gerekmektedir.

Set-NetFirewallProfile -Profile Domain,Public,Private -Enabled False