Windows Server işletim sisteminizi core olarak kullanıyor olabilirsiniz öyle yada böyle bir sebepten core sürümünden gui geçiş yapmak isterseniz basit bir işlem ile süreci tamamlayabilirsiniz.

Not: bu işlemler windows server 2012 ve windows server 2012 R2 için geçerlidir. Windows Server 2016 ve Windows Server 2019 da kaynak kullanımı ve performans yönetimi göz önünde bulundurılarak yapılar değiştirilmiş ve core dan gui geçişi maalesef bu şekilde yapılamamaktadır. Windows server 2016 ve windows server 2019 kullanıyorsanız geçişi yeni bir sunucu kurup migrate gerçekleştirerek tamamlayabilirsiniz.

Biz konumuza dönelim ve windows server 2012 ve windows server 2012 R2 için core sürümünden gui sürümüne geçiş işlemlerine başlayalım.

İlk olarak windows server 2012 yada windows server 2012 r2 mediamızı sunucumuza mount ediyor yada CD/DVD sürücümüze takıyoruz.

PowerShell.exe çalışıtırıyopruz ve Install için bir klasör oluşturarak işlemlere başlıyoruz.


PS C:\>mkdir Install

PS C:\>mkdir Mount

sürücümüzün drive geçiş yaparak sources dizini altıdnaki Install.wim dosyasını oluşturduğumuz Install klasörüne kopyalıyoruz.


PS D:\> c:
PS C:\> d:
PS D:\> cd sources
PS D:\sources> dir Install.wim
 
 
    Directory: D:\sources
 
 
Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -------------         ------ ----
--r---       10/30/2018   2:23 AM     4154146440 Install.wim
 
 
PS D:\sources> copy Install.wim C:\Install

Kopyaladığınız dosya kontorlü aşağıdaki şekilde yapabilirsiniz.

PS D:\sources> dir c:\Install\Install.wim
 
 
    Directory: C:\Install
 
 
Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -------------         ------ ----
-ar---       10/30/2018   2:23 AM     4154146440 Install.wim

Geçiş işlemine başlıyoruz. dism komut kütüpahanesi ile işlemlerimize devam edeceğiz. Yükleme işlemini kopyalamasını yaptığımız c dizini içindeki Install klasöründen yapacağım.  Komut sonrası yüklü olduğum sürümün gui versiyonunu seçmem lazım. Komut sonrası çıktıya göre ben standart kullandığım için Index:2 ile devam edeceğim. Standart sürüm kullanıyorum core kurulu sistemimide ve gui geçiş sürecine başlıyorum.

PS D:\sources> dism /get-wiminfo /wimfile:C:\Install\Install.wim
 
Deployment Image Servicing and Management tool
Version: 10.0.17763.1
 
Details for image : C:\Install\Install.wim
 
Index : 1
Name : Windows Server 2019 Standard
Description : (Recommended) This option omits most of the Windows graphical environment. Manage with a command prompt and PowerShell, or remotely with Windows Admin Center or other tools.
Size : 7,987,363,886 bytes
 
Index : 2
Name : Windows Server 2019 Standard (Desktop Experience)
Description : This option installs the full Windows graphical environment, consuming extra drive space. It can be useful if you want to use the Windows desktop or have an app that requires it.
Size : 14,173,637,881 bytes
 
Index : 3
Name : Windows Server 2019 Datacenter
Description : (Recommended) This option omits most of the Windows graphical environment. Manage with a command prompt and PowerShell, or remotely with Windows Admin Center or other tools.
Size : 7,984,662,499 bytes
 
Index : 4
Name : Windows Server 2019 Datacenter (Desktop Experience)
Description : This option installs the full Windows graphical environment, consuming extra drive space. It can be useful if you want to use the Windows desktop or have an app that requires it.
Size : 14,178,255,189 bytes
 
The operation completed successfully.

Index 2 olarak belirledikten sonra aşağıki komutum ile ilgili Install.wim için mount  işlemini gerçekleştiriyorum.

PS D:\sources> dism /mount-wim /wimfile:C:\Install\Install.wim /index:2 /mountdir:c:\mount /readonly
Deployment Image Servicing and Management tool
Version: 10.0.17763.1
 
Mounting image
[===========                20.0%                          ]

Mounting image
[==========================100.0%==========================]
The operation completed successfully.

Tamamlanması bittikten sonra GUI yükleme işlemine başlıyoruz.

PS D:\sources> Install-WindowsFeature Server-Gui-Mgmt-Infra, Server-Gui-Shell -Source c:\mount\windows\winsxs

Yükleme işlemi sonrası restart isteyecektir. Sistemimimizi yeniden başlatııktan sonra GUI ile windows serverimizi açılacaktır.

Umarım sizin için faydalı olur. Windows Server 2016 ve Windows Server 2019 core dabn gui geçiş planyanlar için yakın zamanda migrate seneryolarınıda paylaşıyor olacağım.