Günümüzde çok sık kullandığımız IP scan işlemini PowerShell ile sadece bir iki satır komut yazarak yapabilirsiniz. PowerShell ile networkunuz da kullanılan IP adreslerini öğrenebilir ve erişim durumlarını kontrol edebilirsiniz.

 

Bu işlemler için bir çok yazılım kullanabileceğiniz gibi aşağıdaki PowerShell komutları ile de işinizi kolayca görebilirsiniz.

Belirlediğiniz IP aralığında (1..254) yer alan IP adreslerine ping atarak çıkan sonuçları görüntüleyebilirsiniz.

PS C:\Users\Administrator>1..254 | %{ping -n 1 -w 15 192.168.10.$_ | select-string "reply from"}

Komut sonrası örnek çıktı aşağıdaki gibidir. 

PS C:\Users\Administrator> 1..254 | %{ping -n 1 -w 15 192.168.10.$_ | select-string "reply from"}
 
Reply from 192.168.10.17: bytes=32 time<1ms TTL=63
Reply from 192.168.10.18: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 192.168.10.19: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 192.168.10.20: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 192.168.10.21: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 192.168.10.22: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 192.168.10.17: bytes=32 time<1ms TTL=63
Reply from 192.168.10.25: bytes=32 time<1ms TTL=63
Reply from 192.168.10.26: bytes=32 time=1ms TTL=126
Reply from 192.168.10.25: bytes=32 time<1ms TTL=63
Reply from 192.168.10.29: bytes=32 time<1ms TTL=63
Reply from 192.168.10.30: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 192.168.10.29: bytes=32 time=2ms TTL=63
Reply from 192.168.10.41: bytes=32 time<1ms TTL=63
Reply from 192.168.10.42: bytes=32 time<1ms TTL=62
Reply from 192.168.10.43: bytes=32 time<1ms TTL=62

Diğer PowerShell komutumuz ise ping işlemi sonucunda başarılı olan IP adreslerini listeler.

PS C:\Users\Administrator>1..255 | foreach-object { (new-object system.net.networkinformation.ping).Send("192.168.10.$_") } | where-object {$_.Status -eq "Success"} | select Address

Komut sonrası örnek çıktı aşağıdaki gibidir.

PS C:\Users\Administrator>1..255 | foreach-object { (new-object system.net.networkinformation.ping).Send("192.168.10.$_") } | where-object {$_.Status -eq "Success"} | select Address
 
Address
-------
192.168.10.17
192.168.10.18
192.168.10.19
192.168.10.20
192.168.10.21
192.168.10.22
192.168.10.17
192.168.10.25
192.168.10.26
192.168.10.25
192.168.10.29
192.168.10.30
192.168.10.29
192.168.10.41
192.168.10.42
192.168.10.43


Yeni kurulum yapılacak bir networkda işleme başlamadan önce özelikle de bilmediğiniz bir network ise işinize yarayacak komutlar olduğunu düşünüyorum.