PowerShell ile AD DS yonetimi için geçtiğimiz günlerde temel komutları için bir paylaşım yapmıştım. İleri seviye kullanımı AD DS yönetiminin tamamını PowerShell ile yapmak isteyenler için tüm komutları aşağıda sizlere tanımlıyor olacağım.

Add-ADCentralAccessPolicyMember
Active Directory'deki merkezi erişim ilkesine merkezi erişim kuralları ekler.

Add-ADComputerServiceAccount

Active Directory bilgisayarına bir veya daha fazla hizmet hesabı ekler.


Add-ADDomainControllerPasswordReplicationPolicy

Kullanıcıları, bilgisayarları ve grupları salt okunur bir etki alanı denetleyicisi parola çoğaltma ilkesinin izin verilen veya reddedilen listesine ekler.


Add-ADFineGrainedPasswordPolicySubject
Bir veya daha fazla kullanıcı ve gruba iyi ayarlanmış bir parola ilkesi uygular.

Add-ADGroupMember
Active Directory grubuna bir veya daha fazla üye ekler.

Add-ADPrincipalGroupMembership
Bir veya daha fazla Active Directory grubuna üye ekler.

Add-ADResourcePropertyListMember
Active Directory'deki bir kaynak özellik listesine bir veya daha fazla kaynak özelliği ekler.

Clear-ADAccountExpiration
Active Directory hesabının son kullanma tarihini temizler.

Clear-ADClaimTransformLink
Active Directory'deki bir veya daha fazla ormanlar arası güven ilişkisine başvuruda bulunma talebinin kaldırılmasını kaldırır.

Disable-ADAccount
Enable-ADAccount
Active Directory hesabını devre dışı bırakır.
Active Directory hesabını etkinleştirir.

Disable-ADOptionalFeature
Enable-ADOptionalFeature
İsteğe bağlı bir Active Directory özelliğini devre dışı bırakır.
İsteğe bağlı bir Active Directory özelliğini etkinleştirir.

Get-ADAccountAuthorizationGroup
Hesapların izinli olduğu grubu bilgilerini alır.

Get-ADAccountResultantPasswordReplicationPolicy
Bir Active Directory hesabı için ortaya çıkan parola çoğaltma politikasını alır.

Get-ADAuthenticationPolicy
Get-ADAuthenticationPolicySilo
Bir veya daha fazla Active Directory Etki Alanı Hizmetleri kimlik doğrulama politikasını alır.
Bir veya daha fazla Active Directory Etki Alanı Hizmetleri kimlik doğrulama politikanın silosunu alır.

Get-ADCentralAccessPolicy
Merkezi erişim politikalarını Active Directory'den alır.

Get-ADCentralAccessRule
Merkezi erişim kurallarını Active Directory'den alır.

Get-ADClaimTransformPolicy
Belirtilen bir filtreye dayanarak bir veya daha fazla Active Directory hak talebi dönüştürme nesnesi döndürür.

Get-ADClaimType
Active Directory'den bir talep türü döndürür.

Get-ADComputer
Bir veya daha fazla Active Directory bilgisayarı alır.

Get-ADComputerServiceAccount
Bilgisayar tarafından barındırılan hizmet hesaplarını alır.

Get-ADDCCloningExcludedApplicationList
Bu etki alanı denetleyicisinde bulunan ve varsayılan veya kullanıcı tanımlı içerme listesinde olmayan yüklü programların ve hizmetlerin bir listesini alır.

Get-ADDefaultDomainPasswordPolicy
Bir Active Directory etki alanı için varsayılan şifre politikasını alır.

Get-ADDomain
Bir Active Directory etki alanını alır.

Get-ADDomainController
Keşfedilebilir hizmetler ölçütlerine, arama parametrelerine veya NetBIOS adı gibi bir etki alanı denetleyicisi tanımlayıcısı sağlayarak bir veya daha fazla Active Directory etki alanı denetleyicisini alır.

Get-ADDomainControllerPasswordReplicationPolicy
Get-ADDomainControllerPasswordReplicationPolicyUsage
İzin verilen listenin üyelerini veya salt okunur bir etki alanı denetleyicisinin parola çoğaltma ilkesinin reddedilen listesini alır.
Salt okunur bir etki alanı denetleyicisi tarafından doğrulanan veya etki alanı denetleyicisinin açıklanmış listesinde bulunan Active Directory hesaplarını alır.

Get-ADFineGrainedPasswordPolicy
Get-ADFineGrainedPasswordPolicySubject
Bir veya daha fazla Active Directory ince taneli parola ilkesini alır.
İyi ayarlanmış bir parola ilkesinin uygulandığı kullanıcıları ve grupları alır.

Get-ADForest
Active Directory ormanını alır.

Get-ADGroup
Bir veya daha fazla Active Directory grubunu alır.

Get-ADGroupMember
Bir Active Directory grubunun üyelerini alır.

Get-ADObject
Bir veya daha fazla Active Directory nesnesini alır.

Get-ADOptionalFeature
Bir veya daha fazla Active Directory isteğe bağlı özelliğini alır.

Get-ADOrganizationalUnit
Bir veya daha fazla Active Directory kuruluş birimini alır.

Get-ADPrincipalGroupMembership
Belirli bir kullanıcı, bilgisayar, grup veya hizmet hesabı olan Active Directory gruplarını alır.

Get-ADReplicationAttributeMetadata
Bir veya daha fazla Active Directory çoğaltma ortağı için çoğaltma meta verilerini alır.

Get-ADReplicationConnection
Belirli bir Active Directory çoğaltma bağlantısını veya belirtilen bir filtreyi temel alan bir AD çoğaltma bağlantı nesnesi döndürür.

Get-ADReplicationFailure
Bir Active Directory çoğaltma hatasını açıklayan bir veri koleksiyonu döndürür.

Get-ADReplicationPartnerMetadata
Bir veya daha fazla çoğaltma ortağı kümesi için çoğaltma meta verilerini döndürür.

Get-ADReplicationQueueOperation
Belirtilen bir sunucunun çoğaltma sırasının içeriğini döndürür.

Get-ADReplicationSite
Get-ADReplicationSiteLink
Get-ADReplicationSiteLinkBridge
Belirli bir Active Directory çoğaltma sitesini veya belirtilen bir filtreyi temel alarak bir çoğaltma sitesi nesnesi kümesi döndürür.
Belirli bir Active Directory site bağlantısını veya belirli bir filtreye dayalı bir dizi site bağlantısını döndürür.
Belirli bir Active Directory site bağlantı köprüsünü veya belirli bir filtreye dayanarak bir dizi site bağlantı köprüsü nesnesi alır.

Get-ADReplicationSubnet
Bir veya daha fazla Active Directory alt ağını alır.

Get-ADReplicationUpToDatenessVectorTable
Belirtilen etki alanı denetleyicisi için en yüksek Güncelleme Sıra Numarası'nı (USN) görüntüler.

Get-ADResourceProperty
Get-ADResourcePropertyList
Get-ADResourcePropertyValueType
Bir veya daha fazla kaynak özelliği alır.
Kaynak özellik listelerini Active Directory'den alır.
Active Directory'den bir kaynak özellik değeri türü alır.

Get-ADRootDSE
Bir dizin sunucusu bilgi ağacının kökünü alır.

Get-ADServiceAccount
Bir veya daha fazla Active Directory yönetilen servis hesabını veya grup tarafından yönetilen servis hesaplarını alır.

Get-ADTrust
Dizindeki tüm güvenilir etki alanı nesnelerini alır.

Get-ADUser
Bir veya daha fazla Active Directory kullanıcısı alır.

Get-ADUserResultantPasswordPolicy
Bir kullanıcı için ortaya çıkan parola ilkesini alır.

Grant-ADAuthenticationPolicySiloAccess
Bir kimlik doğrulama politikası silosuna katılmak için izin verir.

Install-ADServiceAccount
Bir bilgisayara Active Directory yönetilen hizmet hesabı yükler veya bir grup tarafından yönetilen hizmet hesabını bilgisayara önbelleğe alır.

Move-ADDirectoryServer
Bir dizin sunucusunu Active Directory'de yeni bir siteye taşır.

Move-ADDirectoryServerOperationMasterRole
İşlem yöneticisi rollerini bir Active Directory dizin sunucusuna taşır.

Move-ADObject
Bir Active Directory nesnesini veya bir nesne konteynerini farklı bir konteyner veya etki alanına taşır.

New-ADAuthenticationPolicy
New-ADAuthenticationPolicySilo
Remove-ADAuthenticationPolicy
Remove-ADAuthenticationPolicySilo
Active Directory Etki Alanı Hizmetleri kimlik doğrulama ilkesi nesnesi oluşturur.
Active Directory Etki Alanı Hizmetleri kimlik doğrulama ilkesi silo nesnesi oluşturur.
Active Directory Etki Alanı Hizmetleri kimlik doğrulama ilkesi nesnesi kaldırır.
Active Directory Etki Alanı Hizmetleri kimlik doğrulama ilkesi silo nesnesi kaldırır.

New-ADCentralAccessPolicy
Remove-ADCentralAccessPolicy
Active Directory'de bir dizi merkezi erişim kuralı içeren yeni bir merkezi erişim ilkesi oluşturur.
Active Directory'de bir dizi merkezi erişim kuralı içeren yeni bir merkezi erişim ilkesi kaldırır.

New-ADCentralAccessRule
Remove-ADCentralAccessRule
Active Directory'de merkezi bir erişim kuralı oluşturur.
Active Directory'de merkezi bir erişim kuralı kaldırır.

New-ADClaimTransformPolicy

Active Directory'de yeni bir talep türü oluşturur.

New-ADClaimType
Remove-ADClaimTransformPolicy
Active Directory'de yeni bir talep türü oluşturur.
Active Directory'de yeni bir talep türü kaldırır.

New-ADComputer
Remove-ADComputer
Yeni bir Active Directory bilgisayar nesnesi oluşturur.
Active Directory bilgisayar nesnesi kaldırır.

New-ADDCCloneConfigFile
Bir etki alanı denetleyicisini klonlamak için önkoşul denetimler gerçekleştirir ve tüm denetimler başarılı olursa, bir klon yapılandırma dosyası oluşturur.

New-ADFineGrainedPasswordPolicy
Remove-ADFineGrainedPasswordPolicy
Yeni bir Active Directory iyi ayarlanmış parola ilkesi oluşturur.
Active Directory iyi ayarlanmış parola ilkesini kaldırır

New-ADDCCloneConfigFile
Bir etki alanı denetleyicisini klonlamak için önkoşul denetimler gerçekleştirir ve tüm denetimler başarılı olursa, bir klon yapılandırma dosyası oluşturur.

New-ADFineGrainedPasswordPolicy
Yeni bir Active Directory iyi ayarlanmış parola ilkesi oluşturur.

New-ADGroup
Remove-ADGroup
Remove-ADGroupMember
Bir Active Directory grubu oluşturur.
Active Directory grubu kaldırır
Active Directory gurubundan çıkartır.

New-ADOrganizationalUnit
Remove-ADOrganizationalUnit
Active Directory OU oluşturur.
OU kaldırır

New-ADReplicationSite
Remove-ReplicationSite
Yeni bir replication site oluşturur.
Replication site kaldırır

New-ADServiceAccount
Remove-ADServiceAccount
Yeni bir servis hesabı oluşturur.
Servis hesabı kaldırır

New-ADUser
Remove-ADUser
Active Directory kullanıcısı oluşturur.
Active Directory kullanıcısı kaldırır.

Rename-ADObject
Restore-ADObject
Active Directory obje ismini değiştirir
Active Directory objesini geri yükler.

Search-ADAccount
Active Directory kullanıcısını, bilgisayarı veya hizmet hesaplarını alır.

Sync-ADObject
Active Directory objelerini eşzamanlar.

Uninstall-ADServiceAccount
Active Directory tarafından yönetilen hizmetlerini kaldırır.

Set-ADAccountControl
Active directory hesabını değiştirir.

Set-ADAccountExpiration
Süresi dolan hesapları değiştirir

Set-ADAccountPassword
Active Directory hesabının şifresini değiştirir.

Set-ADComputer
Active Directory de bulunan bilgisayar için değişiklik yapar. 

Set-ADDefaultDomainPasswordPolicy
Active Directory şifre politikasını değiştirir

Set-ADDomain
Etki alanını değiştirir.

Set-ADForest
Etki alanı forest değiştirir

Set-ADGroup
Active Directory grubunu düzenler. 

Set-ADOrganizationalUnit
OU düzenler. 

Set-ADServiceAccount
Service hesabını değiştirir.

Set-ADUser
Kullanıcıyı değiştirir. 

AD DS, PowerShell üzerinde kullananlar için büyük kolaylık sağlayan bu komutlar ile GUI gerek kalmadan işlemlerinizi yapabilirsiniz.