DISKPART komutu cmd ile hayatımıza giren bir komut olsa da PowerShell ile kullanılabilmektedir. Yeri geldiğinde çok yararlı olan bu komut yeri geldiğinde de hiç başınıza gelmesini istemediğiniz sonuçlar oluşturabilir. DISKPART adından da anlaşılacağı üzere sisteminiz de bulunan diskleri yönetmek için kullanılacak komutlar bütünüdür. Acil ve olan dışı durumlarda bu komut ile diskinizin durumunu görebilir. Müdahale edebilirsiniz. Dikkat edilmesi gereken önemli detay ise içinde veri varken bu işlemler çok büyük veri kayıplarına yol açabilir. O yüzden DISKPART komutunu kullanırken dikkat etmenizi öneririm. PowerShell penceresi açarak DISKPART komutlarına bir göz atalım.

DISKPART

Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.
 
PS C:\Users\Administrator> DISKPART
 
Microsoft DiskPart version 10.0.17763.1
 
Copyright (C) Microsoft Corporation.
On computer: POWERSHELL-TEST
 
DISKPART> -?
 
Microsoft DiskPart version 10.0.17763.1
 
ACTIVE      - Mark the selected partition as active.
ADD         - Add a mirror to a simple volume.
ASSIGN      - Assign a drive letter or mount point to the selected volume.
ATTRIBUTES  - Manipulate volume or disk attributes.
ATTACH      - Attaches a virtual disk file.
AUTOMOUNT   - Enable and disable automatic mounting of basic volumes.
BREAK       - Break a mirror set.
CLEAN       - Clear the configuration information, or all information, off the
              disk.
COMPACT     - Attempts to reduce the physical size of the file.
CONVERT     - Convert between different disk formats.
CREATE      - Create a volume, partition or virtual disk.
DELETE      - Delete an object.
DETAIL      - Provide details about an object.
DETACH      - Detaches a virtual disk file.
EXIT        - Exit DiskPart.
EXTEND      - Extend a volume.
EXPAND      - Expands the maximum size available on a virtual disk.
FILESYSTEMS - Display current and supported file systems on the volume.
FORMAT      - Format the volume or partition.
GPT         - Assign attributes to the selected GPT partition.
HELP        - Display a list of commands.
IMPORT      - Import a disk group.
INACTIVE    - Mark the selected partition as inactive.
LIST        - Display a list of objects.
MERGE       - Merges a child disk with its parents.
ONLINE      - Online an object that is currently marked as offline.
OFFLINE     - Offline an object that is currently marked as online.
RECOVER     - Refreshes the state of all disks in the selected pack.
              Attempts recovery on disks in the invalid pack, and
              resynchronizes mirrored volumes and RAID5 volumes
              that have stale plex or parity data.
REM         - Does nothing. This is used to comment scripts.
REMOVE      - Remove a drive letter or mount point assignment.
REPAIR      - Repair a RAID-5 volume with a failed member.
RESCAN      - Rescan the computer looking for disks and volumes.
RETAIN      - Place a retained partition under a simple volume.
SAN         - Display or set the SAN policy for the currently booted OS.
SELECT      - Shift the focus to an object.
SETID       - Change the partition type.
SHRINK      - Reduce the size of the selected volume.
UNIQUEID    - Displays or sets the GUID partition table (GPT) identifier or
              master boot record (MBR) signature of a disk.

Bazı komutlara sizlerle birlikte bir göz atalım. İlk olarak sistemimize bağlı diskleri görüntülemek için "list disk" komutunu kullanıyoruz. 

list disk

DISKPART> list disk
 
  Disk ###  Status         Size     Free     Dyn  Gpt
  --------  -------------  -------  -------  ---  ---
  Disk 0    Online           60 GB  1024 KB
  Disk 1    Offline          10 GB    10 GB

Hangi disk için işlem yapmak istiyorsak o diski seçmek için "select" komutu ile devam ediyoruz. Biz disk seçimi yapacağımız ve makale için önceden hazırladığım disk 1 üzerinde çalışacağımız için "select disk 1" şeklinde komutumu yazıyorum. (<n> numarası) 

select disk <n>

DISKPART> select disk 1
 
Disk 1 is now the selected disk.

Diskim offline gözükmekte olduğunu görmüştük. bu yüzden diskimi öncelikle "online disk" komutu ile online  duruma getiriyorum. 

online disk

DISKPART> online disk
 
DiskPart successfully onlined the selected disk.

Diskimiz artık online disk üzerinde partition oluşturtarak kullanılabilir duruma getirmek için işlemlere başlıyoruz. Benim diskim 10 gb ben 8000 mb lik bir partition oluşturacağım. disk 1 üzerinde de bu partition primary olarak tanımlamasını yapacağım.

create partition primary size=8000

DISKPART> create partition primary size=8000
 
DiskPart has encountered an error: The media is write protected.
See the System Event Log for more information.

Komutu çalıştırdınız ve yukarıdaki şekilde bir hata mı aldınız çözümü basit disk online olduğu için izinlerle ilgili sıkıntı yaşıyoruz. aşağıdaki komutlar ile sorunu çözüyoruz. 

DISKPART> attributes disk clear readonly
 
Disk attributes cleared successfully.
 
DISKPART> clean
 
DiskPart succeeded in cleaning the disk.

tekrar işlemimize dönelim ve "create partition primary size=8000" komutumuzu tekrar çalıştıralım. 

DISKPART> create partition primary size=8000
 
DiskPart succeeded in creating the specified partition.

Bu sefer komutumuz sorunsuz çalıştı ve partition oluştu bunu kontrol etmek için list partition komutu ile kontrol sağlayabilirsiniz. 

list partition

DISKPART> list partition
 
  Partition ###  Type              Size     Offset
  -------------  ----------------  -------  -------
* Partition 1    Primary           8000 MB  1024 KB

Hatta düşündüm de bu disk bana yetmeyecek biz bunu 1000mb daha büyütelim. 

extend size=<mb>

DISKPART> extend size=1000
 
DiskPart successfully extended the volume.

Hatta ve hatta biz bu disk için toplam kapasitenin tamamını bu partitionda kullanalım. bunun için sadece extend yazmanız yeterli.

DISKPART> extend
 
DiskPart successfully extended the volume.

Disk partitionmuzu kontrol edelim ne kadar oldu.

DISKPART> list partition
 
  Partition ###  Type              Size     Offset
  -------------  ----------------  -------  -------
* Partition 1    Primary              9 GB  1024 KB

Bilgisayarıma gittiniz ancak hala disk gözükmüyordur. Sebebi disikin henüz bir formata sahip olmaması ve RAW formatında olmasından dır. Kontrol edelim hemen ilk başlarda kullandığımız list disk komutunu bu sefer list volume olarak kullanalım. 

DISKPART> list volume
 
  Volume ###  Ltr  Label        Fs     Type        Size     Status     Info
  ----------  ---  -----------  -----  ----------  -------  ---------  --------
  Volume 0     D                       DVD-ROM         0 B  No Media
  Volume 1         System Rese  NTFS   Partition    549 MB  Healthy    System
  Volume 2     C                NTFS   Partition     59 GB  Healthy    Boot
* Volume 3                      RAW    Partition      9 GB  Healthy

Oluşturduğumuz partitiona ait volume 3 olarak görüntülenmekte ve tahmin ettiğimiz üzere RAW formatında biz bu volume format işlemi ile süreçimize devam ediyoruz. 

format

işlem sırasında 
DISKPART> format
 
   46 percent completed

İşlem bitince
DISKPART> format
 
  100 percent completed
 
DiskPart successfully formatted the volume.

Artık yeni volume bilgisayarımdan görüntüleyebilirsiniz. Ben yine list volume komutu ile kontrol edeceğim. 

DISKPART> list volume
 
  Volume ###  Ltr  Label        Fs     Type        Size     Status     Info
  ----------  ---  -----------  -----  ----------  -------  ---------  --------
  Volume 0     D                       DVD-ROM         0 B  No Media
  Volume 1         System Rese  NTFS   Partition    549 MB  Healthy    System
  Volume 2     C                NTFS   Partition     59 GB  Healthy    Boot
* Volume 3                      NTFS   Partition      9 GB  Healthy

Diskimiz kullanıma hazırdır. 

Şimdi bir de tersine gidelim sağlıklı bir şekilde diski silelim ve offline duruma getirelim. 

ilk olarak diskimizi seçelim. 

DISKPART> list disk
 
  Disk ###  Status         Size     Free     Dyn  Gpt
  --------  -------------  -------  -------  ---  ---
  Disk 0    Online           60 GB  1024 KB
  Disk 1    Online           10 GB      0 B
 
DISKPART> select disk 1
 
Disk 1 is now the selected disk.

Diskin içindeki verileri silmek için formatlıyoruz.

DISKPART> format

Format işlemi sonrası clean komutu ile partation ve volumleri temizliyoruz.

DISKPART> clean
 
DiskPart succeeded in cleaning the disk.

Son olarak diski offline duruma getiriyoruz ve işlemlerimizi tamamlamış oluyoruz. 

DISKPART> offline disk
 
DiskPart successfully offlined the selected disk.


Bazı durumlarda convert işlemleri yapmanız gerekebilir DISKPART komut ile örneğin mbr -gpt convert işlemi için daha önceki makalemi inceleyebilirsiniz. 

https://social.technet.microsoft.com/wiki/contents/articles/52622.windows-server-mbr-gpt-disk-convert-islemi-tr-tr.aspx