PowerShell serimize yeni bir yazı ile devam edelim geçtiğimiz günlerde galleryde paylaştığım bir script için tanımlayıcı bir makale ile komutlarımı sizin ile paylaşmak isterim.

Anlık CPU kontrolü ve ölçüm parametreleri için;

$ComputerCPU = (Get-WmiObject  -Class win32_processor -ErrorAction Stop | Measure-Object -Property LoadPercentage -Average | Select-Object Average).Average

Anlık Ram kontrolü ve ölçüm parametreleri  için;

$ComputerMemory = Get-WmiObject  -Class win32_operatingsystem -ErrorAction Stop
    $UsedMemory = $ComputerMemory.TotalVisibleMemorySize - $ComputerMemory.FreePhysicalMemory
    $Memory = (($UsedMemory/ $ComputerMemory.TotalVisibleMemorySize)*100)
    $RoundMemory = [math]::Round($Memory, 2)

Anlık disk kontrolü ve disk ölçüm parametreleri için;

#$disk = Get-PSDrive C | Select-Object Used,Free
       
    $TotalDisk = Get-WMIObject Win32_LogicalDisk -Filter "DeviceID='C:'"  | ForEach-Object {[math]::truncate($_.Size / 1GB)}
    $FreeSpace = Get-WMIObject Win32_LogicalDisk -Filter "DeviceID='C:'"  | ForEach-Object {[math]::truncate($_.freespace / 1GB)}


Son olarak ölçümleri ekrana bastırmak için de görüntüleme ve derleme formatımızu belirliyouruz.

$Date = Get-Date -DisplayHint Date -Format MM/dd/yyyy
   
    $Time = Get-Date -DisplayHint Time -Format HH:mm:ss
   
    Write-Host "Date: " $Date " Time: " $Time " CPU: " $ComputerCPU " Memory: " $RoundMemory " Free Space: " $Freespace " Total Size : " $TotalDisk

Kodun tamamı aşağıdaki gibidir. Bu kod ile anlık cpu, ram ve disk kontrolü yapabilirsiniz.

while($true)
{
  
    $ComputerCPU = (Get-WmiObject  -Class win32_processor -ErrorAction Stop | Measure-Object -Property LoadPercentage -Average | Select-Object Average).Average
  
    $ComputerMemory = Get-WmiObject  -Class win32_operatingsystem -ErrorAction Stop
    $UsedMemory = $ComputerMemory.TotalVisibleMemorySize - $ComputerMemory.FreePhysicalMemory
    $Memory = (($UsedMemory/ $ComputerMemory.TotalVisibleMemorySize)*100)
    $RoundMemory = [math]::Round($Memory, 2)
      
    #$disk = Get-PSDrive C | Select-Object Used,Free 
      
    $TotalDisk = Get-WMIObject Win32_LogicalDisk -Filter "DeviceID='C:'"  | ForEach-Object {[math]::truncate($_.Size / 1GB)}
    $FreeSpace = Get-WMIObject Win32_LogicalDisk -Filter "DeviceID='C:'"  | ForEach-Object {[math]::truncate($_.freespace / 1GB)}
  
    $Date = Get-Date -DisplayHint Date -Format MM/dd/yyyy
  
    $Time = Get-Date -DisplayHint Time -Format HH:mm:ss
  
    Write-Host "Date: " $Date " Time: " $Time " CPU: " $ComputerCPU " Memory: " $RoundMemory " Free Space: " $Freespace " Total Size : " $TotalDisk
      
    sleep 2
}