Windows Server 2012 R2 ve Windows Server 2016 için geçerlidir. Web serveriniz üzerinde birden fazla domain çalışacak ve tüm web sitelerinizi aynı sunucu üzerinde yönetecekseniz sizin için önerim aşağıda belirlediğim role ve featureları IIS rolünüzü powershell ile kurabilirsiniz. Optimum ihtiyaçlarınızı karçılayacak tüm featureları eklediğim aşağıdaki kod ile PowerShell konsolunuzu açıp Windows Server üzerinde kurulumu yapabilrisiniz.  

Install-WindowsFeature NET-Framework-Core, NET-Framework-45-ASPNET, Web-WebServer, Web-Health, Web-Performance, Web-Security, Web-App-Dev, Web-Ftp-Server, Web-Mgmt-Tools, Web-Scripting-Tools, Web-Http-Redirect, Web-DAV-Publishing, Web-Custom-Logging, Web-Log-Libraries, Web-ODBC-Logging, Web-Request-Monitor, Web-Http-Tracing, Web-Dyn-Compression, Web-Basic-Auth, Web-IP-Security, Web-Windows-Auth, Web-Net-Ext, Web-Net-Ext45, Web-ASP, Web-Asp-Net, Web-Asp-Net45, Web-CGI, Web-ISAPI-Ext, Web-ISAPI-Filter, Web-Includes, Web-Ftp-Ext, Web-Mgmt-Compat, Web-Metabase, Web-Lgcy-Scripting, Web-WMIKurulum sorunsuz tamamlandığında aşağıdaki komutları göreceksiniz.Kontrol etmek için aşağıdaki komutu yazıyoruz.

Get-WindowsFeature


 
PowerShell penceremizde Web Server (IIS) bölümünü buluyoruz.

  

Yüklemesini gerçekleştirdiğimiz role and feature listesi aşağıdaki gibidir.

[X] .NET Framework 3.5 (includes .NET 2.0 and 3.0) NET-Framework-Core Installed
[X] ASP.NET 4.5 NET-Framework-45-ASPNET Installed
[X] Web Server (IIS) Web-Server Installed
[X] Web Server Web-WebServer Installed
[X] Common HTTP Features Web-Common-Http Installed
[X] Default Document Web-Default-Doc Installed
[X] Directory Browsing Web-Dir-Browsing Installed
[X] HTTP Errors Web-Http-Errors Installed
[X] Static Content Web-Static-Content Installed
[X] HTTP Redirection Web-Http-Redirect Installed
[X] WebDAV Publishing Web-DAV-Publishing Installed
[X] Health and Diagnostics Web-Health Installed
[X] HTTP Logging Web-Http-Logging Installed
[X] Custom Logging Web-Custom-Logging Installed
[X] Logging Tools Web-Log-Libraries Installed
[X] ODBC Logging Web-ODBC-Logging Installed
[X] Request Monitor Web-Request-Monitor Installed
[X] Tracing Web-Http-Tracing Installed
[X] Performance Web-Performance Installed
[X] Static Content Compression Web-Stat-Compression Installed
[X] Dynamic Content Compression Web-Dyn-Compression Installed
[X] Security Web-Security Installed
[X] Request Filtering Web-Filtering Installed
[X] Basic Authentication Web-Basic-Auth Installed
[ ] Centralized SSL Certificate Support Web-CertProvider Available
[ ] Client Certificate Mapping Authentic... Web-Client-Auth Available
[ ] Digest Authentication Web-Digest-Auth Available
[ ] IIS Client Certificate Mapping Authe... Web-Cert-Auth Available
[X] IP and Domain Restrictions Web-IP-Security Installed
[ ] URL Authorization Web-Url-Auth Available
[X] Windows Authentication Web-Windows-Auth Installed
[X] Application Development Web-App-Dev Installed
[X] .NET Extensibility 3.5 Web-Net-Ext Installed
[X] .NET Extensibility 4.5 Web-Net-Ext45 Installed
[ ] Application Initialization Web-AppInit Available
[X] ASP Web-ASP Installed[X] ASP.NET 3.5 Web-Asp-Net Installed
[X] ASP.NET 4.5 Web-Asp-Net45 Installed
[X] CGI Web-CGI Installed
[X] ISAPI Extensions Web-ISAPI-Ext Installed
[X] ISAPI Filters Web-ISAPI-Filter Installed
[X] Server Side Includes Web-Includes Installed
[ ] WebSocket Protocol Web-WebSockets Available
[X] FTP Server Web-Ftp-Server Installed
[X] FTP Service Web-Ftp-Service Installed
[X] FTP Extensibility Web-Ftp-Ext Installed
[X] Management Tools Web-Mgmt-Tools Installed
[X] IIS Management Console Web-Mgmt-Console Installed
[X] IIS 6 Management Compatibility Web-Mgmt-Compat Installed
[X] IIS 6 Metabase Compatibility Web-Metabase Installed
[ ] IIS 6 Management Console Web-Lgcy-Mgmt-Console Available
[X] IIS 6 Scripting Tools Web-Lgcy-Scripting Installed
[X] IIS 6 WMI Compatibility Web-WMI Installed
[X] IIS Management Scripts and Tools Web-Scripting-Tools Installed


Kurulum işleminiz tamamlanmıştır. IIS servisinizi kullanabilirsiniz.